”Oikeustieteellisen julkaisemisen tulevaisuus” 2.12.2016

Aika: perjantaina 2.12.2016 klo 17.00 alkaen
Paikka: Demlan toimisto, Simonkatu 8A, 00100 Helsinki

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys toivottavat jäsenet ja yhteistyökumppanit lämpimästi tervetulleiksi keskustelutilaisuuteen ja bileisiin 2.12.2016 klo 17.00 alkaen.

Aloitamme Demlan ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen keskustelulla aiheesta ”Oikeustieteellisen julkaisemisen tulevaisuus”. Vieraina ovat Oikeus-lehden väistyvä päätoimittaja Toomas Kotkas ja uudet päätoimittajat Pauli Rautiainen ja Ida Koivisto. Lue loppuun

Keskustelutilaisuus vanhempien lapsiinsa kohdistamasta väkivallasta

Tilaisuus järjestetään 7.12.2016 klo 18.15 Tieteiden talolla osoitteessa Kirkkokatu 6, sali 505. Keskustelun jälkeen vietetään vapaamuotoisesti yhdistyksen pikkujouluja.

Tilaisuudessa keskustellaan OYY:n historian ensimmäisen julkaisupalkinnon voittaneen tutkimuksen teemoista. Palkinnon voitti artikkeli ’Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis (kirj. Kirsi Peltonen, Noora Ellonen, Tarja Pösö ja Steven Lucas). Kyselyn tulosten mukaan 6 prosenttia äideistä kertoi käyttäneensä väkivaltaa lastaan kohtaan. Tutkimuksessa havaittiin väkivallan ylisukupolvisuus: vanhempien omat kokemukset kuritusväkivallasta ovat yhteydessä siihen, että he toimivat väkivaltaisesti lastaan kohtaan. Menetelmällisesti uutta ja yllättävää oli, että vanhemmat paljastivat kyselyssä käyttäneensä väkivaltaa. Lue loppuun

Work in Progress: Perinnöt ja testamentit seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä -tutkimushanke

Aika: 18.10.2016 klo 17.30
Paikka: Tieteiden talo, sali 404, (Kirkkokatu 6, Helsinki)
 
Perintölainsäädäntö, erityisesti perintöverotus on muutoksessa, ja jatkuvasti myös yhteiskunnallisen ja poliittisesti värittyneen keskustelun ja kritiikin kohteena. Miten lesbot, homomiehet ja muut seksuaalisesti marginalisoituihin ryhmiin kuuluvat sekä trans*-ihmiset tulisi huomioida uuden lainsäädännön valmistelussa? Millaisia kokemuksia seksuaalisesti marginalisoiduilla ryhmillä ylipäänsä on perintöasioista?
 
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys järjestää tiistaina 18.10. klo 17.30–19.00 tutkimusesittelyn, jossa Antu Sorainen (Helsingin yliopisto / Suomen Akatemia) kertoo käynnissä olevasta tutkimushankkeestaan ”Perinnöt ja testamentit seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä”.  Siviilioikeuden professori Urpo Kangas (Helsingin yliopisto) ja asianajaja Ulf Månsson (Asianajotoimisto Fredman & Månsson) keskustelevat asiasta perintöasioita ja testamentteja koskevien syvällisten tutkimustensa ja laajan kokemuksensa pohjalta.
 
Soraisen tutkimus perustuu kuudella kielellä tehtyyn kyselyyn, johon vastasi yli 1 000 ihmistä Suomesta, Ruotsista, Venäjältä, Romaniasta, Iso-Britanniasta ja Unkarista talvella 2015–2016. Siinä esitettiin muun muassa seuraavia kysymyksiä: Ovatko testamentin kirjoittamiseen ja perintöasioihin liittyvät asiat Suomessa tasa-arvoisia? Kirjoittavatko lesbot ja homot testamentteja? Kuinka paljon he tekevät testamentteja ystäviensä, rakastettujensa tai queer-yhteisön hyväksi? Miten lainsäädäntö ottaa huomioon seksuaalisesti marginalisoituihin ryhmiin kuuluvien ihmisten erityiset suhteet, perhetilanteet ja niihin mahdollisesti liittyvät ongelmat? Onko näihin ryhmiin kuuluvilla ihmisillä tarpeeksi tietoa lakipykälistä ja perintöasioista? Mistä he saavat apua ja neuvontaa?
 
Soraisen tekemien tutkimushaastattelujen ja yllä mainitun kyselytutkimuksen perusteella on ilmeistä, että niin julkiseen kuin lainsäätäjän käymään keskusteluun on tuotava myös seksuaalisesti marginalisoitujen ryhmien kysymyksiä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen nimissä. Näitä erityisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi perintöverotuksen epätasa-arvoiset suhdeluokitukset, perheen sisäinen syrjintä, itsesyrjintä, sateenkaariperheiden lasten keskenään epätasa-arvoinen perimysasema, juristien tietämys, asenteet ja koulutus sekä sellaiset ylirajaiset suhteet, joissa toisen maan lainsäädäntö on queer-vihamielinen.
 
Tilaisuudessa pohditaan myös testamentin ja perinnön määritelmiä.  Mitä suomalaiset perintöön liittyvät lainsäädäntökeskustelut kertovat sukulaisuuden ja merkittävien suhteiden määrittelyprosesseista?

Tervetuloa!