Kirjoituskutsu Oikeus-lehden teemanumeroon 2020

Oikeustieteen itseymmärryksestä ja menetelmällisestä omaleimaisuudesta sekä tarpeesta muuttaa molempia on käyty syksyn 2019 mittaan vilkasta keskustelua kolumneissa, pääkirjoituksissa, Twitterissä ja blogeissa. Onpa keskusteluissa muistutettu myös siitä, että aihe on ollut tapetilla jo 50 vuotta! Aikamme suuret kysymykset kuten ilmastonmuutos, demokratian kriisi, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja teollisen tuotannon kestämättömyys pakottavat pohtimaan mikä on oikeustieteen rooli ja tehtävä näiden globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Voiko oikeustiede pitäytyä ”tradition toistamisessa” lisäämällä uudet ongelmat tutkimuskohteiksi, muuttamatta omaa itseymmärrystään tai aiempia sitoumuksiaan? Vai onko aika käydä pohdintaan oikeustieteen ja oikeudellisten toimijoiden sekä määritelmien kuten oikeushenkilö, subjekti tai syyllisyys systeemisestä muutoksen tarpeesta? Mitä oikeustieteeltä osana yhteiskuntaa odotetaan? Miten meidän pitäisi muuttaa oikeustieteen tutkimusta, opetusta ja keskusteluilmapiiriä oikeuden ja yhteiskunnan välisen suhteen paremmaksi ymmärtämiseksi? Mikä ylipäänsä on oikeustieteen ja yhteiskunnan suhde? Millainen sen pitäisi olla?

Kutsumme kirjoittajia pohtimaan oikeuden suhdetta yhteiskuntaan avaamalla Oikeus-lehden vuoden 2020 teemanumeron kirjoituskutsun otsikolla: Oikeustieteen itseymmärrys. Mitä se on ja mitä sen pitäisi olla vuonna 2020?

Lähettäkää 15.3.2020 mennessä osoitteeseen oikeus@demla.fi noin 500 sanan tiivistelmä, jossa kuvaatte aiheeseen liittyvän kirjoituksenne keskeisen idean tai teeman, sekä tutkimusmenetelmän/lähestymistavan. Ilmoittakaa viestin aiheena ”Teemanumero 2020”. Oikeus-lehden päätoimittajat valitsevat arviointiprosessiin lähetettävät kirjoitukset. Tieto arviointi-prosessiin hyväksytyistä abstrakteista lähetetään kirjoittajille 20.3.2020 mennessä. Käsikirjoitusten DL on 30.8.2020, jonka jälkeen ne vertaisarvioidaan. Painovalmiina käsikirjoitusten tulee olla 1.12.2020.  Kirjoituksia voidaan julkaista myös katsauksina ja keskustelunaloituksina (ilman vertaisarviointia). Lisäksi teemaan liittyvät kirja-arviot ovat tervetulleita. Teemanumero ilmestyy joulukuussa 2020.

Keskustelutilaisuus 26.11.2019: Lainsäädäntö läpinäkyväksi

Minkälaisia erilaisia hallituksen esityksiä perustellaan terrorismin torjunnalla 2000-luvulla? Mikä sidosryhmä on päässyt vaikuttamaan lakien sisältöön eniten viimeisen 30 vuoden aikana? Mikä hallitus on tehnyt eniten ympäristön hyväksi? Miten näiden, ja monien muiden lainsäädäntöön liittyvien kysymysten tutkimista voidaan tehostaa ennennäkemättömällä tavalla?

OYY järjestää tiistaina 26.11.2019 klo. 17.15 alkaen keskustelutilaisuuden Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hankkeesta, jossa kehitetään lainsäädäntöaineistojen tutkimusinfrastruktuuria. Työnimellä LATAAMO kulkeva internetsovellus mahdollistaa lainsäädäntöprosessin julkisten asiakirjojen etsimisen ja löytämisen kokonaisuuksittain, ja siihen on sisäänrakennettu tutkimustyötä tukevia toimintoja visualisoinnista SPSS-ajoihin. Keskustelutilaisuudessa LATAAMO-hankkeesta kertovat vastuullinen johtaja, oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi ja työryhmä.

Vallankäytön läpinäkyvyys on toimivan demokratian ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan edellytys. Uusi sovellus mahdollistaa lainsäädännön muutosten ja muutoksiin vaikuttavien toimijoiden systemaattisen arvioinnin niin tutkijoille kuin muillekin lainsäädännöstä kiinnostuneille. Tule kuulemaan, missä vaiheessa projekti on, ja mitä kaikkea on luvassa!​

Keskustelutilaisuuden kieli on suomi. Tilaisuus on kaikille avoin eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tilaisuuden jälkeen vietetään yhdistyksen pikkujouluja. Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuutta koskevat tiedustelut: tilaisuuden puheenjohtaja Nea Oljakka  nemaol@utu.fi

Aika: Tiistai 26.11.2019, klo 17.15–19.00

Paikka: Tieteiden talo, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki