Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen

Kontaktuppgifter
Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen
c/o Institutet för kriminologi och rättspolitik
PB 24
00014 Helsingfors universitet
FINLAND

Ordförande
Maija Helminen
puheenjohtaja[ät]oyy-ry.fi

Sekreterare
Miialiila Virtanen
sihteeri[ät]oyy-ry.fi

Medlemsansvarig
Noora Lähteenmäki
jasenasiat[ät]oyy-ry.fi

Kassör
Petri Danielsson
taloudenhoitaja[ät]oyy-ry.fi