Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen

Kontaktuppgifter
Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen
c/o Institutet för kriminologi och rättspolitik
PB 16
00014 Helsingfors universitet
FINLAND

Ordförande
Anna Hurmerinta-Haanpää
puheenjohtaja[ät]oyy-ry.fi

Sekreterare
Nea Lepinkäinen
sihteeri[ät]oyy-ry.fi

Medlemsansvarig
Anni Ritari
jasenasiat[ät]oyy-ry.fi

Kassör
Petri Danielsson
taloudenhoitaja[ät]oyy-ry.fi