Hallitus

OYY:n hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan keväällä järjestettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2—8 jäsentä, joiden tulee edustaa eri tieteellisiä suuntauksia.

Vuoden 2022 vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

Anna Hurmerinta-Haanpää OTT 

Anna Hurmerinta-Haanpää väitteli Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa keväällä 2021. Hän työskentelee tällä hetkellä yliopistonlehtorina Lapin yliopistolla. Hurmerinta-Haanpään tutkimus keskittyy sopimuksiin ja erityisesti sopimusten muotoiluun sekä kestävän sopimisen tukemiseen muun muassa proaktiivisen ja funktionaalisen sopimisen avulla. Hän on myös kiinnostunut oikeuden empiirisestä tutkimisesta sekä oikeussosiologiasta ja kehittää intohimoisesti oikeustieteellistä opetusta.

Varapuheenjohtaja

Markus Himanen VTM 

Jäsenet

Noora Alasuutari VTM 

Noora Alasuutari on valtio-oppia opiskellut valtiotieteiden maisteri. Alasuutari työskentelee tohtorikoulutettavana Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa lainsäädäntötutkimuksen yksikössä. Häntä kiinnostaa esimerkiksi poliittinen päätöksenteko ja lainvalmistelu, argumentointi sekä tutkimusmenetelmät.

Oona Alitalo OTM

Oona Alitalo toimii väitöskirjatutkijana Turun yliopistossa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät pääasiassa maahanmuutto-oikeuteen, ja väitöskirjassaan hän tarkastelee erityisesti perheenyhdistämistä koskevia kysymyksiä. Alitalo on kiinnostunut lainvalmistelusta ja osallistumisoikeuksista, ja hän on ollut mukana kehittämässä Lakitutka-sovellusta, joka tuo lakien valmistelua ja säätämistä koskevaa tietoa yhä useamman ulottuville.

Petri Danielsson VTM (taloudenhoitaja)

Petri Danielsson on sosiologitaustainen kriminologi. Hän työskentelee tutkijana Keskusrikospoliisissa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskien ja rikollisuuden yhteiskunnallinen kontrolli, yhteisörikollisuus sekä rikollisuuden alueellinen vaihtelu.

Maija Helminen OTT, HTM, M.Sc.

Maija Helmisen tutkimusaiheet liittyvät oikeussosiologiaan, kriminologiaan ja kansalaisyhteiskunnan tutkimukseen. Syksyllä 2019 valmistuneessa väitöskirjassaan Helminen tutki vertailevasti kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia ajaa niiden tavoitteita rikosoikeusjärjestelmässä ja kriminaalipolitiikassa. Tämän jälkeen Helminen on tutkinut tutkitun tiedon käyttöä kriminaalipolitiikassa ja lainvalmistelussa. Tulevaisuudessa hän aikoo jatkaa tutkimusta myös kansalaisjärjestöjen parissa.

Susanna Lundell KM 

Nea Lepinkäinen OTM (sihteeri)

Nea Lepinkäinen valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2017 Turun yliopistosta. Syksyllä 2018 hän jatkoi tohtorikoulutettavana ja valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa uusien teknologioiden mukanaan tuomista yhteiskunnallisista ongelmista, joihin oikeusjärjestelmämme keinovalikoimasta ei välttämättä löydy ratkaisua. Lepinkäinen on erityisen kiinnostunut selvittämään, kuinka tekoälyn riskejä voitaisiin vähentää ja vastuu toteutuneista haitoista kohdentaa oikeudenmukaisella tavalla.

Anni Ritari OTM, VTM (jäsenvastaava)

Anni Ritari on oikeustieteen maisteri ja sosiologian pääaineesta valmistunut valtiotieteiden maisteri. Ritarin kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti erilaiset vähemmistöjen oikeuksiin liittyvät kysymykset sekä yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys.

Laura Sarasoja OTM (tiedotusvastaava)

Helsingin yliopistosta oikeustieteen maisteriksi valmistunut Laura Sarasoja tutkii taloudellisten ja tiedollisten eriarvoisuuksien vaikutuksia oikeuksien toteutumiselle ja yhdenvertaisuudelle. Sarasoja kirjoittaa väitöskirjaa yksityishenkilöiden velkaongelmiin liittyen Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa.

Varajäsenet

Timo Korander OTT, Dosentti 

Timo Korander on kriminologian, erityisesti poliisitutkimuksen dosentti Turun yliopiston Oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on sosiologitaustainen kriminologi. Korander on tutkijan urallaan erikoistunut poliisikulttuuritutkimukseen, turvallisuustutkimukseen ja rikoksentorjunnan arviointitutkimukseen. Hän on ollut vuodesta 2006 lähtien ollut Poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja. Koranderin vastuulla ovat seuraavat koulutukset Polamk:ssa: TKI- eli tutkimusmetodologia (kvanti & kvali), kriminologia, oikeussosiologia ja sosiologia sekä YAMK-opinnäytetyöskentely.

Anni Lietonen VTM 

Anni Lietonen työskentelee projektitutkijana YK:n yhteydessä toimivassa Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutissa (HEUNI), ja on koulutukseltaan sosiologian maisteri. Lietonen on ollut mukana useassa monikansallisissa tutkimusprojekteissa liittyen esimerkiksi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ihmiskauppaan ja rikostilastoihin. Lietosta kiinnostaa erityisesti väkivallan ja rikoksen uhreja koskeva tutkimus sekä tutkimusmenetelmien kehittäminen, joilla pyritään keräämään tietoa piilossa tapahtuvista rikoksista.

Elsa Saarikkomäki VTT 

Elsa Saarikkomäki on sosiologitaustainen kriminologi, joka työskentelee Turun yliopistossa. Saarikkomäki väitteli Helsingin yliopistosta aiheena nuorten kohtaamiset poliisien ja yksityisen turvallisuusalan työntekijöiden kanssa. Saarikkomäen kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalisen kontrollin muutokset ja vaikutukset nuoriin, erityisesti yksityisen turvallisuusalan kasvu, sekä kansalaisten luottamus rikosoikeusjärjestelmään.