Hallitus

OYY:n hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan keväällä järjestettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2—8 jäsentä, joiden tulee edustaa eri tieteellisiä suuntauksia.

Vuoden 2019 vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

OTT, HTM, M.Sc. Maija Helminen

Maija Helmisen tutkimusaiheet liittyvät oikeussosiologiaan, kriminologiaan ja kansalaisyhteiskunnan tutkimukseen. Syksyllä 2019 valmistuneessa väitöskirjassaan Helminen tutki vertailevasti kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia ajaa niiden tavoitteita rikosoikeusjärjestelmässä ja kriminaalipolitiikassa. Tämän jälkeen Helminen on tutkinut tutkitun tiedon käyttöä kriminaalipolitiikassa ja lainvalmistelussa. Tulevaisuudessa hän aikoo jatkaa tutkimusta myös kansalaisjärjestöjen parissa.

Varapuheenjohtaja

OTM Anna Hurmerinta-Haanpää

Anna Hurmerinta-Haanpää valmistui oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2012. Tutkijan uralle Hurmerinta-Haanpää siirtyi vuonna 2013 aloittaessaan työskentelyn Åbo Akademin teollisuustalouden laitoksella. Vuodesta 2014 alkaen Hurmerinta-Haanpää on työskennellyt Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tohtorikoulutettavan tehtävissä sekä projektitutkijana. Hurmerinta-Haanpään tutkimuksessa yhdistyvät sopimusoikeudellinen tutkimus ja oikeussosiologinen tutkimus. Hänen väitöskirjansa tulee käsittelemään sopimusta yhteistyömekanismina. Hurmerinta-Haanpää on kiinnostunut empiirisen otteen hyödyntämisestä oikeustieteellisessä tutkimuksessa sekä oikeustieteen yhteyksistä esimerkiksi kauppatieteisiin, sosiologiaan sekä kriminologiaan.

Jäsenet

VTM Noora Alasuutari (tiedotusvastaava)

Noora Alasuutari on valtio-oppia opiskellut valtiotieteiden maisteri. Alasuutari työskentelee tohtorikoulutettavana Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa lainsäädäntötutkimuksen yksikössä. Häntä kiinnostaa esimerkiksi poliittinen päätöksenteko ja lainvalmistelu, argumentointi sekä tutkimusmenetelmät.

VTM Petri Danielsson (taloudenhoitaja)

Petri Danielsson on sosiologitaustainen kriminologi. Hän työskentelee tällä hetkellä suunnittelijana Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskien ja rikollisuuden yhteiskunnallinen kontrolli, yhteisörikollisuus sekä rikollisuuden alueellinen vaihtelu.

VTM Helena Huhta

Helena Huhta on koulutukseltaan sosiologian maisteri ja hän toimii tällä hetkellä tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Huhta valmistelee etnografista väitöskirjaa etnisyyden merkityksestä vankila-arjessa. Kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti kriminologiset teemat, miestutkimus, etnisyyden tutkimus ja etnografia.

VTM Anni Lietonen

Anni Lietonen työskentelee projektitutkijana YK:n yhteydessä toimivassa Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutissa (HEUNI), ja on koulutukseltaan sosiologian maisteri. Lietonen on ollut mukana useassa monikansallisissa tutkimusprojekteissa liittyen esimerkiksi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ihmiskauppaan ja rikostilastoihin. Lietosta kiinnostaa erityisesti väkivallan ja rikoksen uhreja koskeva tutkimus sekä tutkimusmenetelmien kehittäminen, joilla pyritään keräämään tietoa piilossa tapahtuvista rikoksista.

KM Susanna Lundell

OTM Nea Oljakka

Nea Oljakka valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2017 Turun yliopistosta. Syksyllä 2018 hän jatkoi tohtorikoulutettavana ja valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa uusien teknologioiden mukanaan tuomista rikosvastuun toteutumisen haasteista. Oljakka on erityisen kiinnostunut toimijuuden muutoksen vaikutuksista vastuun kohdentamiseen lähitulevaisuudessa, kun tekoälysovellukset kehittyvät yhä autonomisemmiksi.

OTM Noora Lähteenmäki (jäsenvastaava)

Noora Lähteenmäki työskentelee Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Lähteenmäen väitöstutkimuksen aiheena on valvontarangaistus ja sähköinen valvonta. Tutkimuksessa kartoitetaan valvontarangaistuksen täytäntöönpanoa ja soveltamiskokemuksia. Lähteenmäkeä kiinnostaa empiiristen menetelmien käyttö  oikeustutkimuksessa sekä yhdyskuntaseuraamusten rikosoikeudelliset ja kriminaalipoliittiset teemat.

VTM Miialiila Virtanen (sihteeri)

Varajäsenet

OTT, M.A. (Crim) Timo Korander

Timo Korander on sosiologitaustainen kriminologi. Koranderilla on yli vuosikymmenen kestänyt tutkijan ura, jossa hän erikoistui mm. poliisikulttuuritutkimukseen ja rikoksentorjunnan arviointiin. Nykyään hän on Poliisiammattikorkeakoulun päällystökurssien yliopettaja. Koranderin opetusalueita ovat metodologia (kvanti ja kvali), kriminologia, sosiologia ja turvallisuussuunnittelu sekä päällystöopintojen opinnäytetyöskentelyn suunnittelu ja koordinointi.

HTM Laura Rinne

VTT Elsa Saarikkomäki

Elsa Saarikkomäki on sosiologitaustainen kriminolgi, joka työskentelee Turun yliopistossa. Saarikkomäki väitteli Helsingin yliopistosta aiheena nuorten kohtaamiset poliisien ja yksityisen turvallisuusalan työntekijöiden kanssa. Saarikkomäen kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalisen kontrollin muutokset ja vaikutukset nuoriin, erityisesti yksityisen turvallisuusalan kasvu, sekä kansalaisten luottamus rikosoikeusjärjestelmään.