Hallitus

OYY:n hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan keväällä järjestettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2—8 jäsentä, joiden tulee edustaa eri tieteellisiä suuntauksia.

Vuoden 2023 vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

Markus Himanen VTM

Varapuheenjohtaja

OTM Oona Alitalo

Oona Alitalo toimii väitöskirjatutkijana Turun yliopistossa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät pääasiassa maahanmuutto-oikeuteen, ja väitöskirjassaan hän tarkastelee erityisesti perheenyhdistämistä koskevia kysymyksiä. Alitalo on kiinnostunut lainvalmistelusta ja osallistumisoikeuksista, ja hän on ollut mukana kehittämässä Lakitutka-sovellusta, joka tuo lakien valmistelua ja säätämistä koskevaa tietoa yhä useamman ulottuville.

Jäsenet

Petri Danielsson VTM (taloudenhoitaja)

Petri Danielsson on sosiologitaustainen kriminologi. Hän työskentelee tutkijana Keskusrikospoliisissa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskien ja rikollisuuden yhteiskunnallinen kontrolli, yhteisörikollisuus sekä rikollisuuden alueellinen vaihtelu.

Nora Fabritius VTM (jäsenvastaava) 

Anna Hurmerinta-Haanpää OTT 

Anna Hurmerinta-Haanpää väitteli Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa keväällä 2021. Hän työskentelee tällä hetkellä yliopistonlehtorina Lapin yliopistolla. Hurmerinta-Haanpään tutkimus keskittyy sopimuksiin ja erityisesti sopimusten muotoiluun sekä kestävän sopimisen tukemiseen muun muassa proaktiivisen ja funktionaalisen sopimisen avulla. Hän on myös kiinnostunut oikeuden empiirisestä tutkimisesta sekä oikeussosiologiasta ja kehittää intohimoisesti oikeustieteellistä opetusta.

Nea Lepinkäinen OTM (sihteeri)

Nea Lepinkäinen valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2017 Turun yliopistosta. Syksyllä 2018 hän jatkoi tohtorikoulutettavana ja valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa uusien teknologioiden mukanaan tuomista yhteiskunnallisista ongelmista, joihin oikeusjärjestelmämme keinovalikoimasta ei välttämättä löydy ratkaisua. Lepinkäinen on erityisen kiinnostunut selvittämään, kuinka tekoälyn riskejä voitaisiin vähentää ja vastuu toteutuneista haitoista kohdentaa oikeudenmukaisella tavalla.

Susanna Lundell KM 

Ira Salo FM

Laura Sarasoja OTM (tiedotusvastaava)

Helsingin yliopistosta oikeustieteen maisteriksi valmistunut Laura Sarasoja tutkii taloudellisten ja tiedollisten eriarvoisuuksien vaikutuksia oikeuksien toteutumiselle ja yhdenvertaisuudelle. Sarasoja kirjoittaa väitöskirjaa yksityishenkilöiden velkaongelmiin liittyen Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa.

Varajäsenet

Maija Helminen OTT, HTM, M.Sc.

Maija Helmisen tutkimusaiheet liittyvät oikeussosiologiaan, kriminologiaan ja kansalaisyhteiskunnan tutkimukseen. Syksyllä 2019 valmistuneessa väitöskirjassaan Helminen tutki vertailevasti kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia ajaa niiden tavoitteita rikosoikeusjärjestelmässä ja kriminaalipolitiikassa. Tämän jälkeen Helminen on tutkinut tutkitun tiedon käyttöä kriminaalipolitiikassa ja lainvalmistelussa. Tulevaisuudessa hän aikoo jatkaa tutkimusta myös kansalaisjärjestöjen parissa.

Timo Korander OTT, Dosentti 

Timo Korander on kriminologian, erityisesti poliisitutkimuksen dosentti Turun yliopiston Oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on sosiologitaustainen kriminologi. Korander on tutkijan urallaan erikoistunut poliisikulttuuritutkimukseen, turvallisuustutkimukseen ja rikoksentorjunnan arviointitutkimukseen. Hän on ollut vuodesta 2006 lähtien ollut Poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja. Koranderin vastuulla ovat seuraavat koulutukset Polamk:ssa: TKI- eli tutkimusmetodologia (kvanti & kvali), kriminologia, oikeussosiologia ja sosiologia sekä YAMK-opinnäytetyöskentely.

Elsa Saarikkomäki VTT 

Elsa Saarikkomäki on sosiologitaustainen kriminologi, joka työskentelee Turun yliopistossa. Saarikkomäki väitteli Helsingin yliopistosta aiheena nuorten kohtaamiset poliisien ja yksityisen turvallisuusalan työntekijöiden kanssa. Saarikkomäen kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalisen kontrollin muutokset ja vaikutukset nuoriin, erityisesti yksityisen turvallisuusalan kasvu, sekä kansalaisten luottamus rikosoikeusjärjestelmään.