Hallitus

OYY:n hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan keväällä järjestettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2—8 jäsentä, joiden tulee edustaa eri tieteellisiä suuntauksia.

Vuoden 2017 vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

VTT Elsa Saarikkomäki

Elsa Saarikkomäki on sosiologitaustainen kriminolgi, joka työskentelee Turun yliopistossa ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Saarikkomäki väitteli Helsingin yliopistosta aiheena nuorten kohtaamiset poliisien ja yksityisen turvallisuusalan työntekijöiden kanssa. Saarikkomäen kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalisen kontrollin muutokset ja vaikutukset nuoriin, erityisesti yksityisen turvallisuusalan kasvu, sekä kansalaisten luottamus rikosoikeusjärjestelmään.

Varapuheenjohtaja

HTM, M.Sc. Maija Helminen

Maija Helminen on koulutukseltaan hallintotieteiden ja kriminologian maisteri. Tällä hetkellä hän valmistelee vertailevaa väitöskirjatutkimusta kolmannen sektorin (järjestöjen) roolista kriminaalipolitiikassa Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Helmisen erityisiä kiinnostuksen kohteita ovatkin tällä hetkellä kriminaalipolitiikka, kriminaalipolitiikan toimijat sekä vertaileva tutkimus.

Jäsenet

VTM Petri Danielsson (taloudenhoitaja)

Petri Danielsson on sosiologitaustainen kriminologi. Hän työskentelee tällä hetkellä suunnittelijana Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskien ja rikollisuuden yhteiskunnallinen kontrolli, yhteisörikollisuus sekä rikollisuuden alueellinen vaihtelu.

OTM Anna Hurmerinta-Haanpää

Anna Hurmerinta-Haanpää valmistui oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2012. Tutkijan uralle Hurmerinta-Haanpää siirtyi vuonna 2013 aloittaessaan työskentelyn Åbo Akademin teollisuustalouden laitoksella. Vuodesta 2014 alkaen Hurmerinta-Haanpää on työskennellyt Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tohtorikoulutettavan tehtävissä sekä projektitutkijana. Hurmerinta-Haanpään tutkimuksessa yhdistyvät sopimusoikeudellinen tutkimus ja oikeussosiologinen tutkimus. Hänen väitöskirjansa tulee käsittelemään sopimusta yhteistyömekanismina. Hurmerinta-Haanpää on kiinnostunut empiirisen otteen hyödyntämisestä oikeustieteellisessä tutkimuksessa sekä oikeustieteen yhteyksistä esimerkiksi kauppatieteisiin, sosiologiaan sekä kriminologiaan.

VTM Helena Huhta (sihteeri)

Helena Huhta on koulutukseltaan sosiologian maisteri ja hän toimii tällä hetkellä tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Huhta valmistelee etnografista väitöskirjaa etnisyyden merkityksestä vankila-arjessa. Kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti kriminologiset teemat, miestutkimus, etnisyyden tutkimus ja etnografia.

OTM Emma Holkeri

Emma Holkeri on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Hän valmistelee väitöskirjatutkimusta nuorten koulukontekstissa tapahtuvaan uhkailuun suhtautumisen muutoksista tunnettujen kouluampumisten jälkeen. Tällä hetkellä hän toimii tohtorikoulutettavana Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa taloussosiologian oppiaineessa. Holkeri on kiinnostunut kriittisestä kriminologiasta, kontrollin tutkimisesta sekä riskien ja epävarmuuden sosiologiasta.

VTT Riikka Kotanen

Riikka Kotanen väitteli vuonna 2013 Helsingin yliopistosta aiheenaan parisuhdeväkivallan oikeudellinen sääntely Suomessa vuosien 1968–2004 välillä. Tällä hetkellä Kotanen työskentelee Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella tutkijatohtorina. Hänen post doc  -hankkeensa käsittelee vanhempien lapsiinsa kohdistaman väkivallan oikeudellista sääntelyä Suomessa sekä sääntelyn käytännön implementointia lastensuojeluun tähtäävässä sosiaalityössä 1960-luvun lopulta nykypäivään.

HTM Laura Lyytinen

VTT Liisa Lähteenmäki

Liisa Lähteenmäki on koulutukseltaan sosiologi ja hän on väitellyt tohtoriksi Turun yliopiston sosiologian oppiaineesta vuonna 2013. Lähteenmäen väitöstutkimuksen aiheena oli vuokratyö Suomessa, erityisesti sen hyväksyttäväksi tekemisen, siihen liittyvän lainsäädännön purkamisen ja julkisen keskustelun osalta. Tällä hetkellä Lähteenmäki työskentelee Työterveyslaitoksella erikoistutkijana tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työturvallisuusrikoksia ja niistä tuomittuja yhteisösakkoja. Hän on erityisesti kiinnostunut tutkimaan oikeudellisissa teksteissä, kuten lainsäädännössä, tuomioissa ja eduskunnan asiakirjoissa rakentuvia merkityksiä, tehtyjä sanavalintoja ja diskursiivista kamppailua eri toimijoiden välillä.

OTM Noora Lähteenmäki (jäsenvastaava)

Noora Lähteenmäki työskentelee Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Lähteenmäen väitöstutkimuksen aiheena on valvontarangaistus ja sähköinen valvonta. Tutkimuksessa kartoitetaan valvontarangaistuksen täytäntöönpanoa ja soveltamiskokemuksia. Lähteenmäkeä kiinnostaa empiiristen menetelmien käyttö  oikeustutkimuksessa sekä yhdyskuntaseuraamusten rikosoikeudelliset ja kriminaalipoliittiset teemat.

Varajäsenet

OTT, prof. Anne Alvesalo-Kuusi

Anne Alvesalo on oikeustieteilijätaustainen kriminologi ja oikeussosiologi. Hän on erikoistunut talous- ja yhteisörikollisuuteen ja toimii Turun yliopistossa oikeussosiologian ja kriminologian professorina.

OTT, M.A. (Crim) Timo Korander

Timo Korander on sosiologitaustainen kriminologi. Koranderilla on yli vuosikymmenen kestänyt tutkijan ura, jossa hän erikoistui mm. poliisikulttuuritutkimukseen ja rikoksentorjunnan arviointiin. Nykyään hän on Poliisiammattikorkeakoulun päällystökurssien yliopettaja. Koranderin opetusalueita ovat metodologia (kvanti ja kvali), kriminologia, sosiologia ja turvallisuussuunnittelu sekä päällystöopintojen opinnäytetyöskentelyn suunnittelu ja koordinointi.