Hallitus

OYY:n hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan keväällä järjestettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2—8 jäsentä, joiden tulee edustaa eri tieteellisiä suuntauksia.

Vuoden 2018 vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

HTM, M.Sc. Maija Helminen

Maija Helminen on koulutukseltaan hallintotieteiden ja kriminologian maisteri. Tällä hetkellä hän valmistelee vertailevaa väitöskirjatutkimusta kolmannen sektorin (järjestöjen) roolista kriminaalipolitiikassa Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Helmisen erityisiä kiinnostuksen kohteita ovatkin tällä hetkellä kriminaalipolitiikka, kriminaalipolitiikan toimijat sekä vertaileva tutkimus.

 

Varapuheenjohtaja

OTM Anna Hurmerinta-Haanpää

Anna Hurmerinta-Haanpää valmistui oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2012. Tutkijan uralle Hurmerinta-Haanpää siirtyi vuonna 2013 aloittaessaan työskentelyn Åbo Akademin teollisuustalouden laitoksella. Vuodesta 2014 alkaen Hurmerinta-Haanpää on työskennellyt Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tohtorikoulutettavan tehtävissä sekä projektitutkijana. Hurmerinta-Haanpään tutkimuksessa yhdistyvät sopimusoikeudellinen tutkimus ja oikeussosiologinen tutkimus. Hänen väitöskirjansa tulee käsittelemään sopimusta yhteistyömekanismina. Hurmerinta-Haanpää on kiinnostunut empiirisen otteen hyödyntämisestä oikeustieteellisessä tutkimuksessa sekä oikeustieteen yhteyksistä esimerkiksi kauppatieteisiin, sosiologiaan sekä kriminologiaan.

Jäsenet

VTM Noora Alasuutari

VTM Petri Danielsson (taloudenhoitaja)

Petri Danielsson on sosiologitaustainen kriminologi. Hän työskentelee tällä hetkellä suunnittelijana Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskien ja rikollisuuden yhteiskunnallinen kontrolli, yhteisörikollisuus sekä rikollisuuden alueellinen vaihtelu.

 

VTM Helena Huhta (sihteeri)

Helena Huhta on koulutukseltaan sosiologian maisteri ja hän toimii tällä hetkellä tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Huhta valmistelee etnografista väitöskirjaa etnisyyden merkityksestä vankila-arjessa. Kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti kriminologiset teemat, miestutkimus, etnisyyden tutkimus ja etnografia.

 

VTM Anni Lietonen

Anni Lietonen työskentelee projektitutkijana YK:n yhteydessä toimivassa Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutissa (HEUNI), ja on koulutukseltaan sosiologian maisteri. Lietonen on ollut mukana useassa monikansallisissa tutkimusprojekteissa liittyen esimerkiksi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ihmiskauppaan ja rikostilastoihin. Lietosta kiinnostaa erityisesti väkivallan ja rikoksen uhreja koskeva tutkimus sekä tutkimusmenetelmien kehittäminen, joilla pyritään keräämään tietoa piilossa tapahtuvista rikoksista.

HTM Laura Lyytinen

 

OTM Noora Lähteenmäki (jäsenvastaava)

Noora Lähteenmäki työskentelee Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Lähteenmäen väitöstutkimuksen aiheena on valvontarangaistus ja sähköinen valvonta. Tutkimuksessa kartoitetaan valvontarangaistuksen täytäntöönpanoa ja soveltamiskokemuksia. Lähteenmäkeä kiinnostaa empiiristen menetelmien käyttö  oikeustutkimuksessa sekä yhdyskuntaseuraamusten rikosoikeudelliset ja kriminaalipoliittiset teemat.

VTT Elsa Saarikkomäki

Elsa Saarikkomäki on sosiologitaustainen kriminolgi, joka työskentelee Turun yliopistossa ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Saarikkomäki väitteli Helsingin yliopistosta aiheena nuorten kohtaamiset poliisien ja yksityisen turvallisuusalan työntekijöiden kanssa. Saarikkomäen kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalisen kontrollin muutokset ja vaikutukset nuoriin, erityisesti yksityisen turvallisuusalan kasvu, sekä kansalaisten luottamus rikosoikeusjärjestelmään.

VTM Miialiila Virtanen

Varajäsenet

 

VTT Riikka Kotanen

Riikka Kotanen väitteli vuonna 2013 Helsingin yliopistosta aiheenaan parisuhdeväkivallan oikeudellinen sääntely Suomessa vuosien 1968–2004 välillä. Tällä hetkellä Kotanen työskentelee Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella tutkijatohtorina. Hänen post doc  -hankkeensa käsittelee vanhempien lapsiinsa kohdistaman väkivallan oikeudellista sääntelyä Suomessa sekä sääntelyn käytännön implementointia lastensuojeluun tähtäävässä sosiaalityössä 1960-luvun lopulta nykypäivään.

OTT, M.A. (Crim) Timo Korander

Timo Korander on sosiologitaustainen kriminologi. Koranderilla on yli vuosikymmenen kestänyt tutkijan ura, jossa hän erikoistui mm. poliisikulttuuritutkimukseen ja rikoksentorjunnan arviointiin. Nykyään hän on Poliisiammattikorkeakoulun päällystökurssien yliopettaja. Koranderin opetusalueita ovat metodologia (kvanti ja kvali), kriminologia, sosiologia ja turvallisuussuunnittelu sekä päällystöopintojen opinnäytetyöskentelyn suunnittelu ja koordinointi.

VTT Elina Pekkarinen