Hallitus

OYY:n hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan keväällä järjestettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2—8 jäsentä, joiden tulee edustaa eri tieteellisiä suuntauksia.

Vuoden 2021 vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

OTT Anna Hurmerinta-Haanpää

Anna Hurmerinta-Haanpää valmistui oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2012. Tutkijan uralle Hurmerinta-Haanpää siirtyi vuonna 2013 aloittaessaan työskentelyn Åbo Akademin teollisuustalouden laitoksella. Vuodesta 2014 alkaen Hurmerinta-Haanpää on työskennellyt Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tohtorikoulutettavan tehtävissä sekä projektitutkijana. Hurmerinta-Haanpään tutkimuksessa yhdistyvät sopimusoikeudellinen tutkimus ja oikeussosiologinen tutkimus. Hänen väitöskirjansa tulee käsittelemään sopimusta yhteistyömekanismina. Hurmerinta-Haanpää on kiinnostunut empiirisen otteen hyödyntämisestä oikeustieteellisessä tutkimuksessa sekä oikeustieteen yhteyksistä esimerkiksi kauppatieteisiin, sosiologiaan sekä kriminologiaan.

Varapuheenjohtaja

VTM Markus Himanen

Jäsenet

VTM Noora Alasuutari

Noora Alasuutari on valtio-oppia opiskellut valtiotieteiden maisteri. Alasuutari työskentelee tohtorikoulutettavana Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa lainsäädäntötutkimuksen yksikössä. Häntä kiinnostaa esimerkiksi poliittinen päätöksenteko ja lainvalmistelu, argumentointi sekä tutkimusmenetelmät.

VTM Petri Danielsson (taloudenhoitaja)

Petri Danielsson on sosiologitaustainen kriminologi. Hän työskentelee tutkijana Keskusrikospoliisissa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat riskien ja rikollisuuden yhteiskunnallinen kontrolli, yhteisörikollisuus sekä rikollisuuden alueellinen vaihtelu.

OTT, HTM, M.Sc. Maija Helminen

Maija Helmisen tutkimusaiheet liittyvät oikeussosiologiaan, kriminologiaan ja kansalaisyhteiskunnan tutkimukseen. Syksyllä 2019 valmistuneessa väitöskirjassaan Helminen tutki vertailevasti kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia ajaa niiden tavoitteita rikosoikeusjärjestelmässä ja kriminaalipolitiikassa. Tämän jälkeen Helminen on tutkinut tutkitun tiedon käyttöä kriminaalipolitiikassa ja lainvalmistelussa. Tulevaisuudessa hän aikoo jatkaa tutkimusta myös kansalaisjärjestöjen parissa.

Leena Isolatva

KM Susanna Lundell

OTM Nea Lepinkäinen (sihteeri)

Nea Lepinkäinen valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2017 Turun yliopistosta. Syksyllä 2018 hän jatkoi tohtorikoulutettavana ja valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa uusien teknologioiden mukanaan tuomista yhteiskunnallisista ongelmista, joihin oikeusjärjestelmämme keinovalikoimasta ei välttämättä löydy ratkaisua. Lepinkäinen on erityisen kiinnostunut selvittämään, kuinka tekoälyn riskejä voitaisiin vähentää ja vastuu toteutuneista haitoista kohdentaa oikeudenmukaisella tavalla.

VTM, ON Anni Ritari (jäsenvastaava)

Anni Ritari viimeistelee Turun yliopistossa oikeustieteen opintojaan. Ritarilla on aikaisempi tutkinto sosiologiasta, jossa hän erikoistui etnisiin suhteisiin, kulttuurien moninaisuuteen ja integraatioon liittyviin kysymyksiin. Ritaria kiinnostaa yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelu erityisesti perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta, ja erilaiset vähemmistöjen oikeuksiin liittyvät kysymykset ovat erityisenä mielenkiinnon kohteena.

OTM Laura Sarasoja 

Laura Sarasoja on tohtorikoulutettava Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa.

Varajäsenet

OTT, Dosentti, Timo Korander

Timo Korander on kriminologian, erityisesti poliisitutkimuksen dosentti Turun yliopiston Oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on sosiologitaustainen kriminologi. Korander on tutkijan urallaan erikoistunut poliisikulttuuritutkimukseen, turvallisuustutkimukseen ja rikoksentorjunnan arviointitutkimukseen. Hän on ollut vuodesta 2006 lähtien ollut Poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja. Koranderin vastuulla ovat seuraavat koulutukset Polamk:ssa: TKI- eli tutkimusmetodologia (kvanti & kvali), kriminologia, oikeussosiologia ja sosiologia sekä YAMK-opinnäytetyöskentely.

VTM Anni Lietonen

Anni Lietonen työskentelee projektitutkijana YK:n yhteydessä toimivassa Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutissa (HEUNI), ja on koulutukseltaan sosiologian maisteri. Lietonen on ollut mukana useassa monikansallisissa tutkimusprojekteissa liittyen esimerkiksi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ihmiskauppaan ja rikostilastoihin. Lietosta kiinnostaa erityisesti väkivallan ja rikoksen uhreja koskeva tutkimus sekä tutkimusmenetelmien kehittäminen, joilla pyritään keräämään tietoa piilossa tapahtuvista rikoksista.

VTT Elsa Saarikkomäki

Elsa Saarikkomäki on sosiologitaustainen kriminologi, joka työskentelee Turun yliopistossa. Saarikkomäki väitteli Helsingin yliopistosta aiheena nuorten kohtaamiset poliisien ja yksityisen turvallisuusalan työntekijöiden kanssa. Saarikkomäen kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalisen kontrollin muutokset ja vaikutukset nuoriin, erityisesti yksityisen turvallisuusalan kasvu, sekä kansalaisten luottamus rikosoikeusjärjestelmään.