Tietoja OYY:stä

OYY eli Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry on perustettu vuonna 1970. Yhdistys pyrkii edistämään oikeusnormien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen (oikeussosiologian) tutkimusta ja sen tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa ja päätöksenteossa. Yhdistyksen tavoitteiden näkökulmasta keskeistä on kartoittaa oikeustieteiden ja muiden yhteiskuntatieteiden yhteyksiä sekä edistää niiden välistä keskustelua.

Yhdistyksessä oli vuoden 2022 alussa 236 jäsentä.

OYY on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyhdistys.


Säännöt
OYY:n toimintaa ohjaavat yhdistysrekisteriin rekisteröidyt säännöt

Hallitus
Valinta ja kokoonpano

Vuosikokoukset
Pöytäkirjat ja kokousasiakirjat

Toimintakertomukset
Vuotuinen raportti yhdistyksen toiminnasta
Tilinpäätökset
Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus

Toiminnantarkastajat
Yhdistyksellä on yksi vuosikokouksen valitsema toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

Riskienhallinta
Riskienhallinnassa noudatettavat periaatteet

Historia
OYY perustettiin vuonna 1970