OYY hakee uusia hallituksen jäseniä

 OYY eli Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry hakee uusia jäseniä hallitukseen! OYY:n hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan keväällä järjestettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2-8 jäsentä sekä enintään 3 varajäsentä. Jäsenten valinnassa on pyrittävä siihen, että he edustavat eri tieteellisiä suuntauksia. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oikeusnormien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen (oikeussosiologian) tutkimusta ja sen tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa ja päätöksenteossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, seminaareja, harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä toimii muilla vastaavilla yhdistyksen tarkoitusta edistävillä tavoilla. Vuonna 2022 hallituksen tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen vuosijuhlan järjestäminen.

Tehtävästä kiinnostuneiden jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti hallituksen kokouksiin, joita pidetään noin 6 kertaa vuodessa Helsingissä tai etänä. Jäseniltä toivotaan myös innostusta ja reipasta otetta muiden yllä mainittujen tehtävien hoitamiseen yhdessä hallituksen jäsenten kanssa. Tehtävästä ei makseta palkkiota. 

Yhdistys päättää valittavista jäsenistään vuosikokouksessa. Vuosikokous järjestetään ma 21.3.2022 Tieteiden talon väistötiloissa osoitteessa Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16 (Sali A311). Tieto vuosikokouksesta ilmoitetaan myös yhdistyksen verkkosivuilla. 

Lisätietoja OYY:stä, hallitustoiminnasta ja hallituksen järjestämistä keskustelutilaisuuksista löytyy osoitteesta: https://oyy-ry.fi/Tehtävästä kiinnostuneiden toivotaan ottavan yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan ennen 13.3.2022.

Lisätietoja hallitustoiminnasta antaa:

Anna Hurmerinta-Haanpää, puheenjohtaja puheenjohtaja@oyy-ry.fi

Vuosikokouskutsu 2022

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen vuosikokous järjestetään ma 21.3.2022 klo 16.00 Tieteiden talon väistötiloissa osoitteessa Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16 (Sali A311). Yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti vuosikokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Hallituksen päätös perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021).

Hallitus on myös päättänyt saman lain mukaisesti edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen. Eli mikäli haluat osallistua kokoukseen, sinun tulee ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen anni.ritari@oyy-ry.fi torstaihin 18.3.2022 mennessä. Etäosallistujille lähetetään ilmoittautumisen jälkeen linkki ja ohjeet, joiden avulla kokoukseen pääsee osallistumaan. Jos osallistut kokoukseen paikan päällä, suosittelemme käyttämään kasvomaskia ja huomioimaan turvavälin kokouksessa. Seuraamme Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeistuksia kokouksen järjestelyissä.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat eli esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet, valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja sekä päätetään sanomalehdestä, jossa ylimääräisen kokouksen kokouskutsu voidaan julkaista.

Kokouksen jälkeen olemme varanneet aikaa tulevan OYY:n 50-vuotisjuhlan suunniteluun. 

Toivottavasti mahdollisimman moni teistä jäsenistä pääsee osallistumaan kokoukseen ja OYY:n 50-vuotisjuhlan suunnitteluun! 

Nähdään maaliskuussa. 

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallitus

Vuosikokous 2021

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen vuosikokous järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti ensisijaisesti etäkokouksena torstaina 18.3.2021 klo 16.00. Etäosallistumisilla pidettävä kokous perustuu lakiin väliaikaisestapoikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020).

Kokoukseen osallistumista varten yhdistyksen hallitus pyytää osallistujia ilmoittautumaan sähköpostitse etukäteen osoitteeseen maija.helminen@oyy-ry.fi viimeistään tiistaihin 16.3.2021 mennessä. Osallistujille lähetetään ilmoittautumisen jälkeen linkki ja ohjeet, joiden avulla kokoukseen pääsee osallistumaan. Mainitse ilmoittautumisesi yhteydessä, jos tarvitset muita keinoja osallistua yhdistyksen kokoukseen kuin etäyhteys.

Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja valitaan hallitus.