OYY 50: Oikeuksien toteutumisen ja kriminaalipolitiikan kipupisteitä

Aika: perjantai 2.10.2020 klo 13-17
Paikka: Sali 505, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 50 vuotta Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) perustamisesta. Juhlavuoden kunniaksi OYY järjestää juhlaseminaarin perjantaina 2.10.2020 klo 13-17. Seminaarin teemana on ”Oikeuksien toteutumisen ja kriminaalipolitiikan kipupisteitä”. Aiheesta on keskustelemassa kattava kattaus eri alojen asiantuntijoita. Seminaarin tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Päiväohjelman jälkeen vietetään iltajuhlaa, jossa jaetaan myös OYY:n julkaisupalkinto.

Lämpimästi tervetuloa!

Keskustelutilaisuus 26.11.2019: Lainsäädäntö läpinäkyväksi

Minkälaisia erilaisia hallituksen esityksiä perustellaan terrorismin torjunnalla 2000-luvulla? Mikä sidosryhmä on päässyt vaikuttamaan lakien sisältöön eniten viimeisen 30 vuoden aikana? Mikä hallitus on tehnyt eniten ympäristön hyväksi? Miten näiden, ja monien muiden lainsäädäntöön liittyvien kysymysten tutkimista voidaan tehostaa ennennäkemättömällä tavalla?

OYY järjestää tiistaina 26.11.2019 klo. 17.15 alkaen keskustelutilaisuuden Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hankkeesta, jossa kehitetään lainsäädäntöaineistojen tutkimusinfrastruktuuria. Työnimellä LATAAMO kulkeva internetsovellus mahdollistaa lainsäädäntöprosessin julkisten asiakirjojen etsimisen ja löytämisen kokonaisuuksittain, ja siihen on sisäänrakennettu tutkimustyötä tukevia toimintoja visualisoinnista SPSS-ajoihin. Keskustelutilaisuudessa LATAAMO-hankkeesta kertovat vastuullinen johtaja, oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi ja työryhmä.

Vallankäytön läpinäkyvyys on toimivan demokratian ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan edellytys. Uusi sovellus mahdollistaa lainsäädännön muutosten ja muutoksiin vaikuttavien toimijoiden systemaattisen arvioinnin niin tutkijoille kuin muillekin lainsäädännöstä kiinnostuneille. Tule kuulemaan, missä vaiheessa projekti on, ja mitä kaikkea on luvassa!​

Keskustelutilaisuuden kieli on suomi. Tilaisuus on kaikille avoin eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tilaisuuden jälkeen vietetään yhdistyksen pikkujouluja. Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuutta koskevat tiedustelut: tilaisuuden puheenjohtaja Nea Oljakka  nemaol@utu.fi

Aika: Tiistai 26.11.2019, klo 17.15–19.00

Paikka: Tieteiden talo, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki

Keskustelutilaisuus etnisten vähemmistöjen kokemuksista poliisista ja yksityisestä turvallisuusalasta – ja OYY:n pikkujoulut ke 12.12 klo 17.15-

Keskustelutilaisuus: etnisten vähemmistöjen kokemuksia poliisista ja yksityisestä turvallisuusalasta – pysäytysten merkitys arjessa

Aika: ke 12.12.2018 klo. 17.15-
Paikka: Tieteiden talo sali 404 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Aiheesta ovat keskustelemassa akatemiatutkija Suvi Keskinen, tohtorikoulutettava VTM, Markus Himanen ja tutkijatohtori VTT, Elsa Saarikkomäki.

Pikkujoulut tilaisuuden jälkeen samassa tilassa, mistä siirrymme ravintola Bryggeriin (Sofiankatu 2). Pikkujoulut ovat kaikille avoimet!

Keskustelutilaisuudessa käsitellään etnisen profiloinnin ja viranomaiskohtaamisten merkitystä vähemmistöjen arjessa. Kokevatko he olevansa suojelun vai epäilyn kohteena? Millaisia merkityksiä näillä kohtaamisilla on kokemuksiin yhteiskuntaan kuulumisesta? Entä miten poliisi arvioi kysymystä etnisestä profiloinnista ja rasismista? Millaisia käytäntöjä ja etnisen profiloinnin riskejä poliisin työhön sisältyy? Miten lainsäädäntö ja ohjeistukset huomioivat etnisen profiloinnin riskejä? Miten voitaisiin parantaa luottamusta ja hyviä suhteita?

Suvi Keskinen ja Markus Himanen ovat osa Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt –tutkimusryhmää, joka julkaisi huhtikuussa 2018 tutkimusraportin etnisestä profiloinnista poliisin ja yksityisen turvallisuusalan työssä. Hankkeessa haastateltiin suurta joukkoa rodullistettuihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä sekä poliisin edustajia. Tutkimuksessa kerättiin myös kyselyaineisto. Hanke on toteuttanut verkossa avoimesti saatavilla olevan etnistä profilointia käsittelevän multimediasivuston ja journalistisia tekstejä. Kesällä 2016 projektin toimittaja julkaisi tietoja poliisin Facebook-ryhmässä levitetyistä rasistisista viesteistä. Tutkimusraportti, multimediasivusto ja muut aineistot http://www.profiling.fi/ Hankkeen tutkimussivut https://blogs.helsinki.fi/thestopped/

Elsa Saarikkomäki on tutkinut maahanmuuttajataustaisten nuorten kokemuksia poliisista ja yksityisestä turvallisuusalasta pohjoismaisessa hankkeessa (Experiences of policing among ethnic minority youth in the Nordic countries -hanke). Tutkijat tekivät haastatteluja 120 nuoren kanssa neljässä eri Pohjoismaassa. Tuloksista on hiljattain julkaistu kaksi artikkelia (https://rdcu.be/3qUl ja https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1748895818800744). Lisäksi Saarikkomäki on tarkastellut väitöskirjassaan alaikäisten nuorten kokemuksia luottamuksesta poliisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan Suomessa.

Keskustelutilaisuuden jälkeen vietämme samassa tilassa Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) pikkujouluja. Tarjolla on pientä syötävää ja juotavaa. Keskustelutilaisuus sekä pikkujoulut ovat kaikille avoimet, eikä tilaisuuksiin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tilaisuutta koskevat tiedustelut: tilaisuuden puheenjohtaja Anna Hurmerinta-Haanpää (alhurm@utu.fi).

Lämpimästi tervetuloa!