Keskustelutilaisuus etnisten vähemmistöjen kokemuksista poliisista ja yksityisestä turvallisuusalasta – ja OYY:n pikkujoulut ke 12.12 klo 17.15-

Keskustelutilaisuus: etnisten vähemmistöjen kokemuksia poliisista ja yksityisestä turvallisuusalasta – pysäytysten merkitys arjessa

Aika: ke 12.12.2018 klo. 17.15-
Paikka: Tieteiden talo sali 404 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Aiheesta ovat keskustelemassa akatemiatutkija Suvi Keskinen, tohtorikoulutettava VTM, Markus Himanen ja tutkijatohtori VTT, Elsa Saarikkomäki.

Pikkujoulut tilaisuuden jälkeen samassa tilassa, mistä siirrymme ravintola Bryggeriin (Sofiankatu 2). Pikkujoulut ovat kaikille avoimet!

Keskustelutilaisuudessa käsitellään etnisen profiloinnin ja viranomaiskohtaamisten merkitystä vähemmistöjen arjessa. Kokevatko he olevansa suojelun vai epäilyn kohteena? Millaisia merkityksiä näillä kohtaamisilla on kokemuksiin yhteiskuntaan kuulumisesta? Entä miten poliisi arvioi kysymystä etnisestä profiloinnista ja rasismista? Millaisia käytäntöjä ja etnisen profiloinnin riskejä poliisin työhön sisältyy? Miten lainsäädäntö ja ohjeistukset huomioivat etnisen profiloinnin riskejä? Miten voitaisiin parantaa luottamusta ja hyviä suhteita?

Suvi Keskinen ja Markus Himanen ovat osa Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt –tutkimusryhmää, joka julkaisi huhtikuussa 2018 tutkimusraportin etnisestä profiloinnista poliisin ja yksityisen turvallisuusalan työssä. Hankkeessa haastateltiin suurta joukkoa rodullistettuihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä sekä poliisin edustajia. Tutkimuksessa kerättiin myös kyselyaineisto. Hanke on toteuttanut verkossa avoimesti saatavilla olevan etnistä profilointia käsittelevän multimediasivuston ja journalistisia tekstejä. Kesällä 2016 projektin toimittaja julkaisi tietoja poliisin Facebook-ryhmässä levitetyistä rasistisista viesteistä. Tutkimusraportti, multimediasivusto ja muut aineistot http://www.profiling.fi/ Hankkeen tutkimussivut https://blogs.helsinki.fi/thestopped/

Elsa Saarikkomäki on tutkinut maahanmuuttajataustaisten nuorten kokemuksia poliisista ja yksityisestä turvallisuusalasta pohjoismaisessa hankkeessa (Experiences of policing among ethnic minority youth in the Nordic countries -hanke). Tutkijat tekivät haastatteluja 120 nuoren kanssa neljässä eri Pohjoismaassa. Tuloksista on hiljattain julkaistu kaksi artikkelia (https://rdcu.be/3qUl ja https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1748895818800744). Lisäksi Saarikkomäki on tarkastellut väitöskirjassaan alaikäisten nuorten kokemuksia luottamuksesta poliisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan Suomessa.

Keskustelutilaisuuden jälkeen vietämme samassa tilassa Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) pikkujouluja. Tarjolla on pientä syötävää ja juotavaa. Keskustelutilaisuus sekä pikkujoulut ovat kaikille avoimet, eikä tilaisuuksiin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tilaisuutta koskevat tiedustelut: tilaisuuden puheenjohtaja Anna Hurmerinta-Haanpää (alhurm@utu.fi).

Lämpimästi tervetuloa!

Keskustelutilaisuus: Tulisiko huumeiden käytön rangaistavuudesta luopua?

Keskustelutilaisuus: Tulisiko huumeiden käytön rangaistavuudesta luopua?

Aika: Keskiviikko 30.5.2018, klo 17.15 – 19.00

Paikka: Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys järjestää keskustelutilaisuuden Tulisiko huumeiden käytön rangaistavuudesta luopua? Argumentteja huumeiden käytön ja rangaistusten tutkimuspohjaisista havainnoista. Aiheesta ovat keskustelemassa tutkimusprofessori, VTT Pekka Hakkarainen ja kehittämispäällikkö, VTT Tuukka Tammi, jotka ovat tehneet aiheesta rohkean keskustelunavauksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen blogissa.

Keskustelutilaisuudessa käsitellään muun muassa nykyisen huumausainepolitiikan ongelmia ja sitä tulisiko huumeiden käyttöön puuttua ensisijaisesti rikosoikeuden vai sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin. Vallitsevalle politiikalle on olemassa ainakin kolme vaihtoehtoa: laillistaminen, dekriminalisointi ja depenalisaatio. Mikä näistä olisi paras vaihtoehto edetä huumausainepolitiikan uudistuksessa – ja miksi? Onko rangaistavuudesta luopumisen vaarana yleisen lainkunnioituksen lasku ja huumeiden käytön merkittävä lisääntyminen?

Keskustelutilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuutta koskevat tiedustelut: tilaisuuden puheenjohtaja Timo Korander, timo.korander@polamk.fi

Keskustelutilaisuus: Osallisuus lapsen oikeutena – toteutuuko oikeus käytännössä? Millainen on lapsen oikeudellinen asema lastensuojelussa ja kuinka oikeudellinen järjestelmä turvaa lapsen oikeudet?

Keskustelutilaisuus: Osallisuus lapsen oikeutena – toteutuuko oikeus käytännössä? Millainen on lapsen oikeudellinen asema lastensuojelussa ja kuinka oikeudellinen järjestelmä turvaa lapsen oikeudet?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitteli OTT, VT Virve-Maria Toivonen väitöskirjassaan ”Lapsen oikeudet ja oikeusturva –  Lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa”, joka tarkastettiin Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa huhtikuussa 2017.

Aiheesta ovat keskustelemassa OTT, VT Virve-Maria Toivonen, SOS-Lapsikylän lastensuojelulakimies, VT Mirjam Araneva sekä Vilma Vähämaa ja Minna Kallio Osallisuuden aika ry:stä. Lue loppuun