Julkaisupalkinto

OYY:n julkaisupalkinnon 2020 voittaja valittu

 Vuoden 2020 Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) julkaisupalkinnon voittajaksi on valittu Santtu Raitasuon vuonna 2019 Lakimies-lehdessä julkaistu artikkeli Verosuunnittelun tiede? Tapaustutkimus akateemisen verotutkimuksen sidonnaisuuksista.

OYY:n julkaisupalkinnon tarkoituksena on palkita ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen tekijöitä, jotka ovat avanneet uudenlaisia näkökulmia suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun, ja kannustaa etenkin uransa alkuvaiheessa olevia tutkijoita. Julkaisupalkinto on jaettu kerran aikaisemmin vuonna 2015, jolloin sen voitti Kirsi Peltosen, Noora Ellosen, Tarja Pösön ja Steven Lucasin artikkeli Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis. 

Vuonna 2020 OYY sai määräaikaan mennessä yhteensä 12 julkaisuehdotusta, jotka olivat julkaistu vaadittuna ajankohtana (2016—2020) ja ne täyttivät julkaisupalkinnon kriteerit. OYY:n julkaisupalkintotyöryhmä kävi läpi kaikki ehdotukset ja toimitti viisi julkaisua asiantuntijaraadille. Asiantuntijaraadissa toimivat tutkimusjohtaja, YTT Juha Kääriäinen Helsingin yliopistosta, VTT, dosentti Liisa Lähteenmäki Turun yliopistosta ja professori, OTT Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta.

Valintansa perusteeksi raati esitti seuraavaa: ”Raitasuon artikkelissa yhdistetään erinomaisesti oikeustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusotetta sekä avataan uudella, kiinnostavalla tavalla lainopillisten tulkintojen, akateemisen tutkimuksen rakenteiden ja yhteiskunnallisen vallankäytön välisiä suhteita. Raitasuon tutkimusaihe koskettaa merkittävää oikeudellista ja yhteiskunnallista kysymystä ja siinä luodaan kriittinen, luotaava katse niin tieteeseen kuin tieteentekijöihinkin. Tutkimus käsittelee myös tieteenteon metodologiaa ja avaa näkymän sellaiseen keskusteluun, jota tulisi käydä paljon enemmän muidenkin oikeudenalojen osalta. Lisäksi se yhdistää erinomaisesti empiiristä aineistoa teoreettiseen ja tieteenfilosofiseen pohdintaan. Oikeustieteilijänä Raitasuo kykenee uskottavalla tavalla tasoittamaan tietä myös muulle oikeudellista järjestelmää yhteiskuntatieteellisesti analysoivalle tutkimukselle.” Lisäksi raati kiitteli tutkimuksen korkeaa tieteellistä tasoa ja sen virittämää akateemista keskustelua sekä nosti esiin tutkimustulosten saaman laajemman mediahuomion osoituksena artikkelin yhteiskunnallisesta relevanssista.

 Palkinnon voittaja oli alun perin tarkoitus julkistaa OYY:n 50-vuotisjuhlassa lokakuussa 2020. Vallitsevan pandemiatilanteen seurauksena vuosijuhlat on kuitenkin siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. 

Yhdistyksen hallitus onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia julkaisupalkintoehdokkaita asettaneita! 

 Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallitus

Palkitun julkaisun bibliografiset tiedot: Santtu Raitasuo, Verosuunnittelun tiede? Tapaustutkimus akateemisen verotutkimuksen sidonnaisuuksista. Lakimies 6/2019, s. 695—726.