Julkaisupalkinto

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisupalkinto on suunnattu sellaisille ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen tekijöille, jotka ovat tutkimuksellaan avanneet uudenlaisia näkökulmia suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun. Julkaisupalkinnon tavoitteena on lisätä oikeus- ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkimuksen tunnettavuutta Suomessa ja kannustaa etenkin uransa alussa olevia tutkijoita.

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 lopussa, ja jatkossa se on tarkoitus jakaa säännöllisesti. Julkaisupalkinnon suuruus on 500 euroa, ja se myönnetään yhdistyksen järjestämässä julkistamistilaisuudessa. Palkinnonsaajan päättää asiantuntijaraati. Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallitus valitsee raadin arvioitavaksi annettavat julkaisut ilmoitusmenettelyllä.

Vuoden 2015 julkaisupalkinnon voittajaksi valittiin Kirsi Peltosen, Noora Ellosen, Tarja Pösön ja Steven Lucasin artikkeli Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis. Child Abuse  & Neglect  12(38), 1923–1933.