Julkaisupalkinto

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisupalkinto on suunnattu sellaisille ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen tekijöille, jotka ovat tutkimuksellaan avanneet uudenlaisia näkökulmia suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun. Julkaisupalkinnon tavoitteena on lisätä oikeus- ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkimuksen tunnettavuutta Suomessa ja kannustaa etenkin uransa alussa olevia tutkijoita.

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 lopussa. Seuraavan kerran palkinto jaetaan syksyllä 2020. Julkaisupalkinnon arvo on 300 euroa, ja kirjoittajalle tarjotaan illallinen OYY:n 50-vuotisjuhlassa 2.10.2020, jossa julkaisupalkinnon saaja julkistetaan. Lisäksi palkittavasta julkaisusta kirjoitetaan juttu Oikeus-lehteen.

Palkinnonsaajan päättää kolmihenkinen asiantuntijaraati. OYY:n hallitus valitsee raadille arvioitavaksi annettavat julkaisut ilmoitusmenettelyllä.

Vuoden 2015 julkaisupalkinnon voittajaksi valittiin Kirsi Peltosen, Noora Ellosen, Tarja Pösön ja Steven Lucasin artikkeli Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis. Child Abuse  & Neglect  12(38), 1923–1933.