Varjoväitös ti 28.3.2023: Kriittisiä näkökulmia vero-oikeuden tutkimukseen

OYY järjestää Tieteiden talossa varjoväitöstilaisuuden tiistaina 28.3.2023 klo 16:45-19:00 vuonna 2022 väitelleen OTT Santtu Raitasuon (Tampereen yliopisto) väitöskirjasta, jossa tarkastellaan, millaista valtaa vero-oikeustieteessä käytetään. Tutkimus laajentaa nykyistä käsitystä verokonsulttialan poliittisesta vallasta, ja kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota tutkijoiden intressiristiriitoihin.

Väitöstutkimusta kommentoi tutkijatohtori Jussi Jaakkola (Turun yliopisto), jonka tutkimus keskittyy kysymyksiin veropoliittisten valintojen oikeuttamisesta. Hän on tutkinut esimerkiksi valtioiden välisen sääntelykilpailun politiikkaa ja veropolitiikan tiedontuotantoa.

Keskustelussa käsitellään oikeustieteen yhteiskunnallista roolia, (vero)oikeudellisen tulkinnan poliittis-ideologisia aineksia ja tutkijan sidonnaisuuksien vaikutusta tutkimukseen. Lisäksi pohditaan akateemisen asiantuntijavallan ulottuvuuksia.

Ennen varjoväitöstä järjestetään OYY:n vuosikokous klo 16:00 alkaen. Varjoväitöksen kahvitarjoilu alkaa klo 16:45, ja varjoväitöstilaisuus alkaa klo 17:15. Paikkana on Tieteiden talon sali 207 (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki).

Tarjolla on kahvia, teetä ja täytettyjä croissanteja klo 16:45 alkaen. Tarjoilujen mitoittamiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumista tällä lomakkeella 21.3.2023 mennessä.

Tilaisuus on kaikille avoin. Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuutta koskevat tiedustelut: tilaisuuden puheenjohtaja Oona Alitalo (oona.alitalo@utu.fi).

OYY:n varjoväitöstilaisuuksissa keskustellaan vapaamuotoisesti ajankohtaisista väitöstutkimuksista keskittyen teemoihin, jotka väittelijä ja väitöskirjan kommentaattori haluavat nostaa keskusteluun. Perinteisistä väitöstilaisuuksista poiketen OYY:n varjoväitöstilaisuuksissa myös yleisö on tervetullut osallistumaan keskusteluun!

OYY:n pikkujoulut ja varjoväitös 28.11. : Etnisyyden merkitykset suomalaisten miesvankiloiden sosiaalisessa arjessa

Aika: Maanantai 28.11.2022, klo 16.00–17.45
Paikka: Tieteiden talo, sali 504, Kirkkokatu 6, Helsinki

OYY järjestää varjoväitöstilaisuuden aiemmin tänä vuonna väitelleen VTT Helena Huhdan (HY) väitöskirjasta, jossa tarkastellaan etnisyyden merkityksiä vankilan sosiaalisessa arjessa. Tutkimuksen tulokset kertovat, miten etnisyys näkyy vankien ryhmäytymisessä ja asettumisessa vankilatilaan, sekä minkälaisia vaikutuksia tilaan asettumisella on vankeusajan yhdenvertaisuuteen. Tutkimuksessa käsitellään etnisyyden paikkaa vankien välisessä hierarkiassa ja tarjotaan analyysityökaluja tuon paikan ymmärtämiseen eri aikoina ja eri vankiloissa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan vankien ja henkilökunnan välisiä suhteita sekä instituution kykyä taata yhdenvertaisuus. Lopuksi tutkimus analysoi vankikulttuurin fragmentoitumista. Tutkimuksen aineisto on kerätty etnografisin menetelmin yhdeksän kuukauden aikana kahdessa suljetussa miesten vankilassa. 

Väitöstutkimusta kommentoi väitöskirjatutkija Emma Villman (HY), jonka oma väitöskirja käsittelee vapautuvien vankien desistanssia. Villmanin väitöskirja perustuu laadullisiin pitkittäishaastatteluihin. Väitöskirjassa tarkastellaan, miten vapautuvien vankien kertomukset kehittyvät rikoksista irtaantumisen alkuvaiheissa ja vankilasta vapautumisen jälkeen. Huhta ja Villman nostavat keskusteluun vankila- ja vankitutkimuksen nykytilanteen Suomessa. Miten vankilaa tutkitaan ja mitä näkökulmia jää tarkastelematta? Keskusteluun tuodaan myös tutkijoiden käsitys vankilatutkimuksen edellytyksistä Suomessa.

Varjoväitöstilaisuuden yhteydessä vietetään myös OYY:n pikkujouluja. Pikkujoulutarjoilu alkaa klo 16.00 salin 504 edessä ja varjoväitöstilaisuus alkaa klo 16.30.

Tarjolla on kasvispiirakkabuffet. Tarjoilujen mitoittamiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumista osoitteeseen maija.helminen(at)oyy-ry.fi 22.11.2022 mennessä. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruokarajoitteet.

Tilaisuus on kaikille avoin. Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuutta koskevat tiedustelut: tilaisuuden puheenjohtaja Maija Helminen (maija.helminen(at)oyy-ry.fi)

OYY:n varjoväitöstilaisuuksissa keskustellaan vapaamuotoisesti ajankohtaisista väitöstutkimuksista keskittyen teemoihin, jotka väittelijä ja väitöskirjan kommentaattori haluavat nostaa keskusteluun. Perinteisistä väitöstilaisuuksista poiketen OYY:n varjoväitöstilaisuuksissa myös yleisö on tervetullut osallistumaan keskusteluun!

VARJOVÄITÖS: Työoikeus ja prekaari yhteiskunta 23.3.2016

23.3.2016, klo 17.15 alkaen
Tieteiden talo, sali 404 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

OYY järjestää 23.3.2016 klo 17.15 alkaen varjoväitöstilaisuuden OTT Marjo Ylhäisen väitöstutkimuksesta ”Työoikeus ja prekaari yhteiskunta”. Aihetta kommentoi sosiaalipolitiikan professori Pertti Koistinen (Tampereen yliopisto). Lue loppuun