Oikeus-lehdelle vertaisarviointitunnus

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen ja Oikeuspoliittinen Yhdistys Demla ry:n julkaisemalle Oikeus-lehdelle on 27.6.2016 alkaen myönnetty oikeus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämää vertaisarviointitunnusta. Käyttöoikeus tarkoittaa, että lehti on sitoutunut tunnuksen käytölle asetettuihin vertaisarviointiprosessin ehtoihin. Tunnuksella merkityn artikkelin tai kirjoituksen vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Tilaa Oikeus-lehti liittymällä OYY:n jäseneksi!

Lisätietoja:

TIEDOTE: OYY:n julkaisupalkinto

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys on ottanut käyttöön uuden tavan edistää oikeus- ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkimuksen näkyvyyttä Suomessa lanseeraamalla uuden julkaisupalkinnon, joka jaetaan ensi kertaa vuoden 2015 lopussa.  Olisiko sinulla tai vaikka kollegallasi mielessä tutkimus, joka ansaitsisi tulla huomioiduksi julkaisupalkinnolla? Lue lisää alta ja ilmoita kriteerit täyttävästä tutkimuksesta yhdistykselle.

Lue loppuun