OYY:n uusi hallitus

OYY:n vuosikokous pidettiin 20.3.2018. Uuteen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi HTM, M.Sc. Maija Helminen, varapuheenjohtajaksi OTM Anna Hurmerinta-Haanpää, varsinaisiksi jäseniksi VTT Elsa Saarikkomäki, HTM Laura Rinne, OTM Noora Lähteenmäki, VTM Petri Danielsson, VTM Helena Huhta, VTM Anni Lietonen, VTM Miialiila Virtanen ja VTM Noora Alasuutari sekä varajäseniksi OTT Timo Korander, VTT Riikka Kotanen ja VTT Elina Pekkarinen.

Uusi hallitus kiittää luottamuksesta!

 

Work in Progress: Perinnöt ja testamentit seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä -tutkimushanke

Aika: 18.10.2016 klo 17.30
Paikka: Tieteiden talo, sali 404, (Kirkkokatu 6, Helsinki)
 
Perintölainsäädäntö, erityisesti perintöverotus on muutoksessa, ja jatkuvasti myös yhteiskunnallisen ja poliittisesti värittyneen keskustelun ja kritiikin kohteena. Miten lesbot, homomiehet ja muut seksuaalisesti marginalisoituihin ryhmiin kuuluvat sekä trans*-ihmiset tulisi huomioida uuden lainsäädännön valmistelussa? Millaisia kokemuksia seksuaalisesti marginalisoiduilla ryhmillä ylipäänsä on perintöasioista?
 
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys järjestää tiistaina 18.10. klo 17.30–19.00 tutkimusesittelyn, jossa Antu Sorainen (Helsingin yliopisto / Suomen Akatemia) kertoo käynnissä olevasta tutkimushankkeestaan ”Perinnöt ja testamentit seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä”.  Siviilioikeuden professori Urpo Kangas (Helsingin yliopisto) ja asianajaja Ulf Månsson (Asianajotoimisto Fredman & Månsson) keskustelevat asiasta perintöasioita ja testamentteja koskevien syvällisten tutkimustensa ja laajan kokemuksensa pohjalta.
 
Soraisen tutkimus perustuu kuudella kielellä tehtyyn kyselyyn, johon vastasi yli 1 000 ihmistä Suomesta, Ruotsista, Venäjältä, Romaniasta, Iso-Britanniasta ja Unkarista talvella 2015–2016. Siinä esitettiin muun muassa seuraavia kysymyksiä: Ovatko testamentin kirjoittamiseen ja perintöasioihin liittyvät asiat Suomessa tasa-arvoisia? Kirjoittavatko lesbot ja homot testamentteja? Kuinka paljon he tekevät testamentteja ystäviensä, rakastettujensa tai queer-yhteisön hyväksi? Miten lainsäädäntö ottaa huomioon seksuaalisesti marginalisoituihin ryhmiin kuuluvien ihmisten erityiset suhteet, perhetilanteet ja niihin mahdollisesti liittyvät ongelmat? Onko näihin ryhmiin kuuluvilla ihmisillä tarpeeksi tietoa lakipykälistä ja perintöasioista? Mistä he saavat apua ja neuvontaa?
 
Soraisen tekemien tutkimushaastattelujen ja yllä mainitun kyselytutkimuksen perusteella on ilmeistä, että niin julkiseen kuin lainsäätäjän käymään keskusteluun on tuotava myös seksuaalisesti marginalisoitujen ryhmien kysymyksiä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen nimissä. Näitä erityisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi perintöverotuksen epätasa-arvoiset suhdeluokitukset, perheen sisäinen syrjintä, itsesyrjintä, sateenkaariperheiden lasten keskenään epätasa-arvoinen perimysasema, juristien tietämys, asenteet ja koulutus sekä sellaiset ylirajaiset suhteet, joissa toisen maan lainsäädäntö on queer-vihamielinen.
 
Tilaisuudessa pohditaan myös testamentin ja perinnön määritelmiä.  Mitä suomalaiset perintöön liittyvät lainsäädäntökeskustelut kertovat sukulaisuuden ja merkittävien suhteiden määrittelyprosesseista?

Tervetuloa!

 

VARJOVÄITÖS, JULKAISUPALKINNON JAKOTILAISUUS JA PIKKUJOULUT

VARJOVÄITÖS: RIKOTTUJEN IKKUNOIDEN NOLLATOLERANSSI

Aika: to 10.12.2015 klo 18.15 alkaen
Paikka: Stadin panimo, Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6, 00540 Helsinki

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys järjestää varjoväitöksen OTT, M.A. (Crim) Timo Koranderin väitöskirjasta ”Rikottujen ikkunoiden nollatoleranssi – Tutkimus New Yorkin rikoksentorjunnan uuskonservatiivi-mallista Suomessa”. Lue loppuun