Oikeustieteellisten seurojen suositus viittauskäytännöksi

Suomalaiset oikeustieteelliset seurat Juridiska Föreningen i Finland rf, Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry, Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry, Suomalainen Lakimiesyhdistys ry ja Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry ovat yhdessä laatineet suosituksen viittauskäytännöksi kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa ja opinnäytteissä.

Tarkoituksena on, että seurojen vastuulla olevat julkaisut (Lakimies, Oikeus, JFT) sovittavat kirjoittajaohjeitaan suosituksen mukaisiksi kuluvan akateemisen vuoden aikana. Seurat toivovat, että suositus omaksutaan laajemmaltikin, mukaan lukien kaupallisten kustantajien monografiatuotannossa ja oikeustieteen opetuksessa. Suositus on jo käytössä esimerkiksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tarjoamassa koulutuksessa perus- ja jatkotutkintotasoilla.

Suosituksen ensimmäinen versio kattaa tieteellisen kirjallisuuden. Jatkossa suositusta täydennetään virallislähteillä, oikeustapauksilla, EU-lähteillä ja keskeisillä kansainvälisillä asiakirjoilla.

Voit ladata suosituksen tästä.

OYY:n uusi hallitus valittu

OYY:n vuosikokous järjestettiin 31.3.2017.

Uudeksi hallitukseksi valittiin:  puheenjohtaja VTM (väit.) Elsa Saarikkomäki, varapuheenjohtaja HTM, M.Sc. Maija Helminen, varsinaiset jäsenet VTM Petri Danielsson, OTM Emma Holkeri, VTM Helena Huhta, OTM Anna Hurmerinta, VTT Riikka Kotanen, VTT Liisa Lähteenmäki, OTM Noora Lähteenmäki ja HTM Laura Lyytinen sekä varajäseniksi OTT Timo Korander ja OTT, prof. Anne Alvesalo-Kuusi.