Varjoväitös: Transnationaaliset perhesuhteet oikeudessa: tunnustaminen, kuuluminen ja kansalaisuus 

Aika: maanantai 20.5.2019, klo 17.15–19.00

Paikka: Tieteiden talo, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki

OYY järjestää varjoväitöstilaisuuden OTT Sanna Mustasaaren väitöskirjasta, jossa tarkastellaan transnationaalisia perhesuhteita oikeudessa. Miten kansalaisuuden ja kuulumisen rajoja hallitaan perhesuhteiden oikeudellisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta? Miten transnationaalisten perhesuhteiden oikeudellisuus muodostuu perheoikeuden, kansainvälisen yksityisoikeuden ja maahanmuutto-oikeuden kentillä? Millaisia identiteettejä perhesuhteita koskevassa oikeudellisessa argumentaatiossa konstruoidaan vai ovatko juridinen kansalaisuus ja oikeussubjektius ainoastaan statusnormien muodostamia kategorioita? Aihetta kommentoi tutkijatohtori, OTT Kati Nieminen (Helsingin yliopisto).

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitteli Sanna Mustasaari lokakuussa 2017 Helsingin yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassaan. Mustasaaren väitöskirja tarkasteli perhesuhteiden oikeudellisuutta erilaisissa konteksteissa, ja työn teoreettisena viitekehyksenä on tunnistaminen/tunnustaminen (recognition). Tutkimuksessa hyödynnettiin monipaikkaisen etnografian lähtökohtaa, jossa tutkittavaa ilmiötä seurataan erilaisissa konteksteissa ja erilaisin metodein. Näitä ’paikkoja’ tai konteksteja tutkimuksessa on neljä: islamilaiset avioliittokäytännöt Suomessa; uskonnollisiin normeihin ja tasa-arvoon liittyvät diskurssit erityisesti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) järjestelmässä; perheenyhdistämisen edellytyksiä koskeva lainsäädäntö Pohjoismaissa; sekä valikoidut perheenyhdistämistä koskevat tapaukset Suomesta, Ruotsista, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ja EU tuomioistuimesta. Väitöskirja koostuu kuudesta artikkelista sekä yhteenveto-osasta, joka on ladattavissa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/225021 .

Tilaisuus on kaikille avoin eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuutta koskevat tiedustelut: tilaisuuden puheenjohtaja Noora Alasuutari, noora.alasuutari@helsinki.fi

Tapahtuman Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/1337108426455580/  

OYY:lle uusi hallitus

OYY:n vuosikokous järjestettiin 7.3.2019 ja sen yhteydessä valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajana jatkaa HTM, M.Sc. Maija Helminen ja varapuheenjohtajana OTM Anna Hurmerinta-Haanpää. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin KM Susanna Lundell, OTM Noora Lähteenmäki, VTM Petri Danielsson, VTM Helena Huhta, VTM Anni Lietonen, OTM Nea Oljakka, VTM Miialiila Virtanen ja VTM Noora Alasuutari sekä varajäseniksi OTT Timo Korander, HTM Laura Rinne, VTT Elsa Saarikkomäki.

Uusi hallitus kiittää luottamuksesta!

Vuosikokous 2019

Aika: 7.3.2019 klo 15.30 alkaen
Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 302

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen vuosikokous järjestetään 7.3.2019 klo 15.30 alkaen Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 302. Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös, jäsenmaksujen suuruus sekä valitaan yhdistykselle uusi hallitus.

Kokousasiakirjat: