OYY:n uusi hallitus

OYY:n vuosikokous pidettiin 20.3.2018. Uuteen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi HTM, M.Sc. Maija Helminen, varapuheenjohtajaksi OTM Anna Hurmerinta-Haanpää, varsinaisiksi jäseniksi VTT Elsa Saarikkomäki, HTM Laura Rinne, OTM Noora Lähteenmäki, VTM Petri Danielsson, VTM Helena Huhta, VTM Anni Lietonen, VTM Miialiila Virtanen ja VTM Noora Alasuutari sekä varajäseniksi OTT Timo Korander, VTT Riikka Kotanen ja VTT Elina Pekkarinen.

Uusi hallitus kiittää luottamuksesta!

 

Oikeustieteellisten seurojen suositus viittauskäytännöksi

Suomalaiset oikeustieteelliset seurat Juridiska Föreningen i Finland rf, Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry, Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry, Suomalainen Lakimiesyhdistys ry ja Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry ovat yhdessä laatineet suosituksen viittauskäytännöksi kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa ja opinnäytteissä.

Tarkoituksena on, että seurojen vastuulla olevat julkaisut (Lakimies, Oikeus, JFT) sovittavat kirjoittajaohjeitaan suosituksen mukaisiksi kuluvan akateemisen vuoden aikana. Seurat toivovat, että suositus omaksutaan laajemmaltikin, mukaan lukien kaupallisten kustantajien monografiatuotannossa ja oikeustieteen opetuksessa. Suositus on jo käytössä esimerkiksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tarjoamassa koulutuksessa perus- ja jatkotutkintotasoilla.

Suosituksen ensimmäinen versio kattaa tieteellisen kirjallisuuden. Jatkossa suositusta täydennetään virallislähteillä, oikeustapauksilla, EU-lähteillä ja keskeisillä kansainvälisillä asiakirjoilla.

Voit ladata suosituksen tästä.