OYY:n julkaisupalkinnon 2020 voittaja valittu

Vuoden 2020 Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) julkaisupalkinnon voittajaksi on valittu Santtu Raitasuon vuonna 2019 Lakimies-lehdessä julkaistu artikkeli Verosuunnittelun tiede? Tapaustutkimus akateemisen verotutkimuksen sidonnaisuuksista.

OYY:n julkaisupalkinnon tarkoituksena on palkita ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen tekijöitä, jotka ovat avanneet uudenlaisia näkökulmia suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun, ja kannustaa etenkin uransa alkuvaiheessa olevia tutkijoita. Julkaisupalkinto on jaettu kerran aikaisemmin vuonna 2015, jolloin sen voitti Kirsi Peltosen, Noora Ellosen, Tarja Pösön ja Steven Lucasin artikkeli Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis.

Vuonna 2020 OYY sai määräaikaan mennessä yhteensä 12 julkaisuehdotusta, jotka olivat julkaistu vaadittuna ajankohtana (2016—2020) ja ne täyttivät julkaisupalkinnon kriteerit. OYY:n julkaisupalkintotyöryhmä kävi läpi kaikki ehdotukset ja toimitti viisi julkaisua asiantuntijaraadille. Asiantuntijaraadissa toimivat tutkimusjohtaja, YTT Juha Kääriäinen Helsingin yliopistosta, VTT, dosentti Liisa Lähteenmäki Turun yliopistosta ja professori, OTT Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta.

Valintansa perusteeksi raati esitti seuraavaa: ”Raitasuon artikkelissa yhdistetään erinomaisesti oikeustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusotetta sekä avataan uudella, kiinnostavalla tavalla lainopillisten tulkintojen, akateemisen tutkimuksen rakenteiden ja yhteiskunnallisen vallankäytön välisiä suhteita. Raitasuon tutkimusaihe koskettaa merkittävää oikeudellista ja yhteiskunnallista kysymystä ja siinä luodaan kriittinen, luotaava katse niin tieteeseen kuin tieteentekijöihinkin. Tutkimus käsittelee myös tieteenteon metodologiaa ja avaa näkymän sellaiseen keskusteluun, jota tulisi käydä paljon enemmän muidenkin oikeudenalojen osalta. Lisäksi se yhdistää erinomaisesti empiiristä aineistoa teoreettiseen ja tieteenfilosofiseen pohdintaan. Oikeustieteilijänä Raitasuo kykenee uskottavalla tavalla tasoittamaan tietä myös muulle oikeudellista järjestelmää yhteiskuntatieteellisesti analysoivalle tutkimukselle.” Lisäksi raati kiitteli tutkimuksen korkeaa tieteellistä tasoa ja sen virittämää akateemista keskustelua sekä nosti esiin tutkimustulosten saaman laajemman mediahuomion osoituksena artikkelin yhteiskunnallisesta relevanssista.

Palkinnon voittaja oli alun perin tarkoitus julkistaa OYY:n 50-vuotisjuhlassa lokakuussa 2020. Vallitsevan pandemiatilanteen seurauksena vuosijuhlat on kuitenkin siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. 

Yhdistyksen hallitus onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia julkaisupalkintoehdokkaita asettaneita! 

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallitus

Palkitun julkaisun bibliografiset tiedot: Santtu Raitasuo, Verosuunnittelun tiede? Tapaustutkimus akateemisen verotutkimuksen sidonnaisuuksista. Lakimies 6/2019, s. 695—726.

Vuosikokous 2020

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen vuosikokous järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti ensisijaisesti etäkokouksena torstaina 4.6.2020 klo 16.00. Yhdistyksen hallitus joutui siirtämään alun perin 23.3.2020 pidettäväksi suunnitellun vuosikokouksen koronaepidemian rajoitusten vuoksi. Etäosallistumisten kautta pidettävä kokous perustuu toukokuun alussa voimaan tulleeseen lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista (290/2020).

Kokoukseen osallistumista varten yhdistyksen hallitus pyytää osallistujia ilmoittautumaan sähköpostitse etukäteen osoitteeseen maija.helminen@oyy-ry.fi viimeistään sunnuntaihin 31.5.2020 mennessä. Osallistujille lähetetään ilmoittautumisen jälkeen linkki ja ohjeet, joiden avulla kokoukseen pääsee osallistumaan. Mainitse ilmoittautumisesi yhteydessä, jos tarvitset muita keinoja osallistua yhdistyksen kokoukseen kuin etäyhteys.

Kokouksessa käsitellään tilinpäätös ja valitaan hallitus.

Peruutus: OYY 50: Oikeuksien toteutumisen ja kriminaalipolitiikan kipupisteitä

Koronaepidemian vuoksi Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallitus on päättänyt perua 2.10.2020 pidettäväksi suunnitellun yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaarin ”OYY 50: Oikeuksien toteutumisen ja kriminaalipolitiikan kipupisteitä”. Tapahtuma siirretään pidettäväksi vuonna 2021 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Yhdistyksen hallitus on hyvin pahoillaan tapahtuman siirtämisestä, mutta pitää siirtämistä välttämättömänä, sillä tällä hetkellä tilaisuuden turvallinen järjestäminen syksyllä 2020 vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä.

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisupalkinto kuitenkin jaetaan tänä vuonna 50-vuotisjuhlan peruuntumisesta huolimatta. Palkinnon luovutustilaisuus pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.