Keskustelutilaisuus 26.11.2019: Lainsäädäntö läpinäkyväksi

Minkälaisia erilaisia hallituksen esityksiä perustellaan terrorismin torjunnalla 2000-luvulla? Mikä sidosryhmä on päässyt vaikuttamaan lakien sisältöön eniten viimeisen 30 vuoden aikana? Mikä hallitus on tehnyt eniten ympäristön hyväksi? Miten näiden, ja monien muiden lainsäädäntöön liittyvien kysymysten tutkimista voidaan tehostaa ennennäkemättömällä tavalla?

OYY järjestää tiistaina 26.11.2019 klo. 17.15 alkaen keskustelutilaisuuden Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hankkeesta, jossa kehitetään lainsäädäntöaineistojen tutkimusinfrastruktuuria. Työnimellä LATAAMO kulkeva internetsovellus mahdollistaa lainsäädäntöprosessin julkisten asiakirjojen etsimisen ja löytämisen kokonaisuuksittain, ja siihen on sisäänrakennettu tutkimustyötä tukevia toimintoja visualisoinnista SPSS-ajoihin. Keskustelutilaisuudessa LATAAMO-hankkeesta kertovat vastuullinen johtaja, oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi ja työryhmä.

Vallankäytön läpinäkyvyys on toimivan demokratian ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan edellytys. Uusi sovellus mahdollistaa lainsäädännön muutosten ja muutoksiin vaikuttavien toimijoiden systemaattisen arvioinnin niin tutkijoille kuin muillekin lainsäädännöstä kiinnostuneille. Tule kuulemaan, missä vaiheessa projekti on, ja mitä kaikkea on luvassa!​

Keskustelutilaisuuden kieli on suomi. Tilaisuus on kaikille avoin eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tilaisuuden jälkeen vietetään yhdistyksen pikkujouluja. Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuutta koskevat tiedustelut: tilaisuuden puheenjohtaja Nea Oljakka  nemaol@utu.fi

Aika: Tiistai 26.11.2019, klo 17.15–19.00

Paikka: Tieteiden talo, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki

Varjoväitös: Transnationaaliset perhesuhteet oikeudessa: tunnustaminen, kuuluminen ja kansalaisuus 

Aika: maanantai 20.5.2019, klo 17.15–19.00

Paikka: Tieteiden talo, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki

OYY järjestää varjoväitöstilaisuuden OTT Sanna Mustasaaren väitöskirjasta, jossa tarkastellaan transnationaalisia perhesuhteita oikeudessa. Miten kansalaisuuden ja kuulumisen rajoja hallitaan perhesuhteiden oikeudellisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta? Miten transnationaalisten perhesuhteiden oikeudellisuus muodostuu perheoikeuden, kansainvälisen yksityisoikeuden ja maahanmuutto-oikeuden kentillä? Millaisia identiteettejä perhesuhteita koskevassa oikeudellisessa argumentaatiossa konstruoidaan vai ovatko juridinen kansalaisuus ja oikeussubjektius ainoastaan statusnormien muodostamia kategorioita? Aihetta kommentoi tutkijatohtori, OTT Kati Nieminen (Helsingin yliopisto).

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitteli Sanna Mustasaari lokakuussa 2017 Helsingin yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassaan. Mustasaaren väitöskirja tarkasteli perhesuhteiden oikeudellisuutta erilaisissa konteksteissa, ja työn teoreettisena viitekehyksenä on tunnistaminen/tunnustaminen (recognition). Tutkimuksessa hyödynnettiin monipaikkaisen etnografian lähtökohtaa, jossa tutkittavaa ilmiötä seurataan erilaisissa konteksteissa ja erilaisin metodein. Näitä ’paikkoja’ tai konteksteja tutkimuksessa on neljä: islamilaiset avioliittokäytännöt Suomessa; uskonnollisiin normeihin ja tasa-arvoon liittyvät diskurssit erityisesti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) järjestelmässä; perheenyhdistämisen edellytyksiä koskeva lainsäädäntö Pohjoismaissa; sekä valikoidut perheenyhdistämistä koskevat tapaukset Suomesta, Ruotsista, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ja EU tuomioistuimesta. Väitöskirja koostuu kuudesta artikkelista sekä yhteenveto-osasta, joka on ladattavissa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/225021 .

Tilaisuus on kaikille avoin eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuutta koskevat tiedustelut: tilaisuuden puheenjohtaja Noora Alasuutari, noora.alasuutari@helsinki.fi

Tapahtuman Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/1337108426455580/  

OYY:lle uusi hallitus

OYY:n vuosikokous järjestettiin 7.3.2019 ja sen yhteydessä valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajana jatkaa HTM, M.Sc. Maija Helminen ja varapuheenjohtajana OTM Anna Hurmerinta-Haanpää. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin KM Susanna Lundell, OTM Noora Lähteenmäki, VTM Petri Danielsson, VTM Helena Huhta, VTM Anni Lietonen, OTM Nea Oljakka, VTM Miialiila Virtanen ja VTM Noora Alasuutari sekä varajäseniksi OTT Timo Korander, HTM Laura Rinne, VTT Elsa Saarikkomäki.

Uusi hallitus kiittää luottamuksesta!