OYY:n julkaisupalkinnon 2020 voittaja valittu

Vuoden 2020 Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) julkaisupalkinnon voittajaksi on valittu Santtu Raitasuon vuonna 2019 Lakimies-lehdessä julkaistu artikkeli Verosuunnittelun tiede? Tapaustutkimus akateemisen verotutkimuksen sidonnaisuuksista.

OYY:n julkaisupalkinnon tarkoituksena on palkita ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen tekijöitä, jotka ovat avanneet uudenlaisia näkökulmia suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun, ja kannustaa etenkin uransa alkuvaiheessa olevia tutkijoita. Julkaisupalkinto on jaettu kerran aikaisemmin vuonna 2015, jolloin sen voitti Kirsi Peltosen, Noora Ellosen, Tarja Pösön ja Steven Lucasin artikkeli Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis.

Vuonna 2020 OYY sai määräaikaan mennessä yhteensä 12 julkaisuehdotusta, jotka olivat julkaistu vaadittuna ajankohtana (2016—2020) ja ne täyttivät julkaisupalkinnon kriteerit. OYY:n julkaisupalkintotyöryhmä kävi läpi kaikki ehdotukset ja toimitti viisi julkaisua asiantuntijaraadille. Asiantuntijaraadissa toimivat tutkimusjohtaja, YTT Juha Kääriäinen Helsingin yliopistosta, VTT, dosentti Liisa Lähteenmäki Turun yliopistosta ja professori, OTT Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta.

Valintansa perusteeksi raati esitti seuraavaa: ”Raitasuon artikkelissa yhdistetään erinomaisesti oikeustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusotetta sekä avataan uudella, kiinnostavalla tavalla lainopillisten tulkintojen, akateemisen tutkimuksen rakenteiden ja yhteiskunnallisen vallankäytön välisiä suhteita. Raitasuon tutkimusaihe koskettaa merkittävää oikeudellista ja yhteiskunnallista kysymystä ja siinä luodaan kriittinen, luotaava katse niin tieteeseen kuin tieteentekijöihinkin. Tutkimus käsittelee myös tieteenteon metodologiaa ja avaa näkymän sellaiseen keskusteluun, jota tulisi käydä paljon enemmän muidenkin oikeudenalojen osalta. Lisäksi se yhdistää erinomaisesti empiiristä aineistoa teoreettiseen ja tieteenfilosofiseen pohdintaan. Oikeustieteilijänä Raitasuo kykenee uskottavalla tavalla tasoittamaan tietä myös muulle oikeudellista järjestelmää yhteiskuntatieteellisesti analysoivalle tutkimukselle.” Lisäksi raati kiitteli tutkimuksen korkeaa tieteellistä tasoa ja sen virittämää akateemista keskustelua sekä nosti esiin tutkimustulosten saaman laajemman mediahuomion osoituksena artikkelin yhteiskunnallisesta relevanssista.

Palkinnon voittaja oli alun perin tarkoitus julkistaa OYY:n 50-vuotisjuhlassa lokakuussa 2020. Vallitsevan pandemiatilanteen seurauksena vuosijuhlat on kuitenkin siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. 

Yhdistyksen hallitus onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia julkaisupalkintoehdokkaita asettaneita! 

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallitus

Palkitun julkaisun bibliografiset tiedot: Santtu Raitasuo, Verosuunnittelun tiede? Tapaustutkimus akateemisen verotutkimuksen sidonnaisuuksista. Lakimies 6/2019, s. 695—726.

OYY:n julkaisupalkinto 2020

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (OYY) pyrkii edistämään oikeus- ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkimuksen näkyvyyttä Suomessa, ja yksi keino tähän on julkaisupalkinto, joka jaetaan jälleen lokakuussa 2020.  Olisiko sinulla tai vaikka kollegallasi mielessä tutkimus, joka ansaitsisi tulla huomioiduksi julkaisupalkinnolla? Lue lisää alta ja ilmoita kriteerit täyttävästä tutkimuksesta yhdistykselle.

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisupalkinto on suunnattu sellaisille ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen tekijöille, jotka ovat tutkimuksellaan avanneet uudenlaisia näkökulmia suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun. Julkaisupalkinnon tavoitteena on lisätä oikeus- ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkimuksen tunnettavuutta Suomessa ja kannustaa etenkin uransa alussa olevia tutkijoita. Palkittavan tutkimuksen tulee olla julkaistu vuosina 2016–2020 ilmoitusajan päättymiseen mennessä (myös online first –julkaisu riittää) ja se voi olla yhden tai useamman kirjoittajan laatima. Julkaisun tulee olla englannin-, ruotsin- tai suomenkielinen sekä vertaisarvioitu.

Palkinnonsaajan päättää kolmihenkinen asiantuntijaraati. OYY:n hallitus valitsee raadille arvioitavaksi annettavat julkaisut ilmoitusmenettelyllä.

Julkaisupalkinnon arvo on 300 euroa, ja kirjoittajalle tarjotaan illallinen OYY:n 50-vuotisjuhlassa 2.10.2020, jossa julkaisupalkinnon saaja julkistetaan. Lisäksi palkittavasta julkaisusta kirjoitetaan juttu Oikeus-lehteen.

Näin ilmoitat julkaisun mukaan:

Julkaisu tulee toimittaa sähköisessä muodossa osoitteeseen julkaisupalkinto@oyy-ry.fi torstaihin 18.6.2020 mennessä. OYY:lle toimitettavan julkaisun ei tarvitse olla kustantajan taittama versio vaan julkaistavaksi hyväksytty käsikirjoitusversio riittää. Mukaan voi ilmoittaa itse kirjoittamansa tai toisen henkilön kirjoittaman julkaisun. Ilmoittaessasi julkaisun mukaan, kerrothan, millä tavalla se on mielestäsi avannut uusia näkökulmia suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun.

Lisätietoja voi tarvittaessa pyytää sähköpostilla osoitteesta julkaisupalkinto@oyy-ry.fi.

Tilaisuus peruuntuu: Keskustelutilaisuus vanhempien lapsiinsa kohdistamasta väkivallasta järjestetään myöhempänä ajankohtana

Tilaisuus oli tarkoitus järjestää 19.9.2016 klo 17.30 Tieteiden talolla, mutta pakottavista syistä se joudutaan siirtämään myöhemmäksi.

Tilaisuuden uudesta ajankohdasta tiedotetaan mahdollisimman pian.

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (OYY) järjestää keskustelutilaisuuden vanhempien lapsiinsa kohdistamasta väkivallasta. Tilaisuudessa keskustellaan OYY:n historian ensimmäisen julkaisupalkinnon voittaneen tutkimuksen teemoista. Palkinnon voitti artikkeli ’Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis’ (kirj. Kirsi Peltonen, Noora Ellonen, Tarja Pösö ja Steven Lucas). Kyselyn tulosten mukaan 6 prosenttia äideistä kertoi käyttäneensä väkivaltaa lastaan kohtaan. Tutkimuksessa havaittiin väkivallan ylisukupolvisuus: vanhempien omat kokemukset kuritusväkivallasta ovat yhteydessä siihen, että he toimivat väkivaltaisesti lastaan kohtaan. Menetelmällisesti uutta ja yllättävää oli, että vanhemmat paljastivat kyselyssä käyttäneensä väkivaltaa. Lue loppuun