OYY 50 vuotta: Oikeuksien toteutumisen ja kriminaalipolitiikan kipupisteitä

Kutsu

Juhlaseminaari: OYY 50 vuotta

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) perustamisesta tuli kuluneeksi 50 vuotta vuonna 2020. Juhlan kunniaksi toivotamme sinut tervetulleeksi seminaariin, jossa keskustellaan oikeuksien toteutumisen ja kriminaalipolitiikan ajankohtaisista kipupisteistä eri ihmisryhmien näkökulmista. Vuosijuhlaa on jouduttu siirtämään, mutta nyt viimein kokoamme pitkästä aikaa yhteen OYY:n jäseniä ja aihepiiristä kiinnostuneita kuulijoita juhlaan.

Aika: 2.6.2022 klo 13.00-17.15
Paikka: Tieteiden talon väistötila, Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, sali A300

Ohjelma

13.15 Tilaisuuden avaus, OYY:n puheenjohtaja, yliopistonlehtori Anna Hurmerinta-Haanpää

13.30 Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja, emeritusprofessori Raimo Lahti: OYY:n perustamisen tausta, tavoitteet ja vaikutukset

14.00 Paneelikeskustelu: Näkökulmia oikeuksien toteutumiseen

Anu Helenius (projektipäällikkö, Rikosseuraamuslaitos): Vankien oikeuksien ja kohtelun valvonta Rikosseuraamuslaitoksessa

Tuuli Hong (asianajaja, OTT, asianajotoimisto Kattelus, Ruokola & Mukkala Oy): Haasteita kunniaväkivallan uhrien tilanteiden tunnistamisessa

Heini Kainulainen (erikoistutkija, OTT, dosentti, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto): Sukupuolistunut väkivalta: Miksi uhrit eivät pääse oikeuksiinsa?

Outi Lepola (asiantuntija, VTT): Toteutuuko turvapaikanhakijoiden oikeusturva?

Tuukka Tammi (ohjelmajohtaja, VTT, dosentti, THL): Huumeiden käyttäjien asema palvelujärjestelmässä

15.30-16.00 Kahvitauko
16.00 Kriminaalipolitiikan trendit ja kipupisteet 2020-luvulla

Kimmo Nuotio (professori, johtaja, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti): Quo vadis kriminaalipolitiikka?

Natalia Ollus (johtaja, OTT, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI): Kiistely, kamppailu ja neuvottelu: kriminaalipoliittisten ongelmien määrittely monenvälisissä keskusteluissa

Keskustelu

17.00-17.15 Tilaisuuden päätös

Juhlaseminaari on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Iltajuhla

Seminaarin jälkeen järjestetään omakustanteinen iltajuhla klo 19 alkaen ravintola Lasipalatsin Palmuhuoneessa (Mannerheimintie 22-24). Iltajuhlassa luvassa mm. emeritusprofessori Jukka Kekkosen puheenvuoro oikeuden kontekstien noususta sekä OYY:n julkaisupalkinnon jako.

Ilmoittautuminen

Ilmoittauduthan seminaariin ja/tai iltajuhlaan 12.5.2022 mennessä täällä.

Lämpimästi tervetuloa juhlimaan 50-vuotiasta OYY:tä. Toivottavasti nähdään kesäkuussa!

OYY:n hallitus


Lisätietoja juhlatilaisuudesta voit kysyä Anna Hurmerinta-Haanpäältä: 0407733322, puheenjohtaja@oyy-ry.fi.

OYY:n julkaisupalkinnon 2020 voittaja valittu

Vuoden 2020 Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) julkaisupalkinnon voittajaksi on valittu Santtu Raitasuon vuonna 2019 Lakimies-lehdessä julkaistu artikkeli Verosuunnittelun tiede? Tapaustutkimus akateemisen verotutkimuksen sidonnaisuuksista.

OYY:n julkaisupalkinnon tarkoituksena on palkita ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen tekijöitä, jotka ovat avanneet uudenlaisia näkökulmia suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun, ja kannustaa etenkin uransa alkuvaiheessa olevia tutkijoita. Julkaisupalkinto on jaettu kerran aikaisemmin vuonna 2015, jolloin sen voitti Kirsi Peltosen, Noora Ellosen, Tarja Pösön ja Steven Lucasin artikkeli Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis.

Vuonna 2020 OYY sai määräaikaan mennessä yhteensä 12 julkaisuehdotusta, jotka olivat julkaistu vaadittuna ajankohtana (2016—2020) ja ne täyttivät julkaisupalkinnon kriteerit. OYY:n julkaisupalkintotyöryhmä kävi läpi kaikki ehdotukset ja toimitti viisi julkaisua asiantuntijaraadille. Asiantuntijaraadissa toimivat tutkimusjohtaja, YTT Juha Kääriäinen Helsingin yliopistosta, VTT, dosentti Liisa Lähteenmäki Turun yliopistosta ja professori, OTT Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta.

Valintansa perusteeksi raati esitti seuraavaa: ”Raitasuon artikkelissa yhdistetään erinomaisesti oikeustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusotetta sekä avataan uudella, kiinnostavalla tavalla lainopillisten tulkintojen, akateemisen tutkimuksen rakenteiden ja yhteiskunnallisen vallankäytön välisiä suhteita. Raitasuon tutkimusaihe koskettaa merkittävää oikeudellista ja yhteiskunnallista kysymystä ja siinä luodaan kriittinen, luotaava katse niin tieteeseen kuin tieteentekijöihinkin. Tutkimus käsittelee myös tieteenteon metodologiaa ja avaa näkymän sellaiseen keskusteluun, jota tulisi käydä paljon enemmän muidenkin oikeudenalojen osalta. Lisäksi se yhdistää erinomaisesti empiiristä aineistoa teoreettiseen ja tieteenfilosofiseen pohdintaan. Oikeustieteilijänä Raitasuo kykenee uskottavalla tavalla tasoittamaan tietä myös muulle oikeudellista järjestelmää yhteiskuntatieteellisesti analysoivalle tutkimukselle.” Lisäksi raati kiitteli tutkimuksen korkeaa tieteellistä tasoa ja sen virittämää akateemista keskustelua sekä nosti esiin tutkimustulosten saaman laajemman mediahuomion osoituksena artikkelin yhteiskunnallisesta relevanssista.

Palkinnon voittaja oli alun perin tarkoitus julkistaa OYY:n 50-vuotisjuhlassa lokakuussa 2020. Vallitsevan pandemiatilanteen seurauksena vuosijuhlat on kuitenkin siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. 

Yhdistyksen hallitus onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia julkaisupalkintoehdokkaita asettaneita! 

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen hallitus

Palkitun julkaisun bibliografiset tiedot: Santtu Raitasuo, Verosuunnittelun tiede? Tapaustutkimus akateemisen verotutkimuksen sidonnaisuuksista. Lakimies 6/2019, s. 695—726.

OYY:n julkaisupalkinto 2020

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (OYY) pyrkii edistämään oikeus- ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkimuksen näkyvyyttä Suomessa, ja yksi keino tähän on julkaisupalkinto, joka jaetaan jälleen lokakuussa 2020.  Olisiko sinulla tai vaikka kollegallasi mielessä tutkimus, joka ansaitsisi tulla huomioiduksi julkaisupalkinnolla? Lue lisää alta ja ilmoita kriteerit täyttävästä tutkimuksesta yhdistykselle.

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisupalkinto on suunnattu sellaisille ajankohtaisten tieteellisten julkaisujen tekijöille, jotka ovat tutkimuksellaan avanneet uudenlaisia näkökulmia suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun. Julkaisupalkinnon tavoitteena on lisätä oikeus- ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkimuksen tunnettavuutta Suomessa ja kannustaa etenkin uransa alussa olevia tutkijoita. Palkittavan tutkimuksen tulee olla julkaistu vuosina 2016–2020 ilmoitusajan päättymiseen mennessä (myös online first –julkaisu riittää) ja se voi olla yhden tai useamman kirjoittajan laatima. Julkaisun tulee olla englannin-, ruotsin- tai suomenkielinen sekä vertaisarvioitu.

Palkinnonsaajan päättää kolmihenkinen asiantuntijaraati. OYY:n hallitus valitsee raadille arvioitavaksi annettavat julkaisut ilmoitusmenettelyllä.

Julkaisupalkinnon arvo on 300 euroa, ja kirjoittajalle tarjotaan illallinen OYY:n 50-vuotisjuhlassa 2.10.2020, jossa julkaisupalkinnon saaja julkistetaan. Lisäksi palkittavasta julkaisusta kirjoitetaan juttu Oikeus-lehteen.

Näin ilmoitat julkaisun mukaan:

Julkaisu tulee toimittaa sähköisessä muodossa osoitteeseen julkaisupalkinto@oyy-ry.fi torstaihin 18.6.2020 mennessä. OYY:lle toimitettavan julkaisun ei tarvitse olla kustantajan taittama versio vaan julkaistavaksi hyväksytty käsikirjoitusversio riittää. Mukaan voi ilmoittaa itse kirjoittamansa tai toisen henkilön kirjoittaman julkaisun. Ilmoittaessasi julkaisun mukaan, kerrothan, millä tavalla se on mielestäsi avannut uusia näkökulmia suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun.

Lisätietoja voi tarvittaessa pyytää sähköpostilla osoitteesta julkaisupalkinto@oyy-ry.fi.